На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1641 Стамболийски

164100001
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Клуб на пенсионера кв.Полатово, ул."Тракия" №169
164100002
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Ботев - нова част, ул."Марица" №15
164100003
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Ботев - стара част, ул."Марица" №15
164100004
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, СУ Отец Паисий, ул."Витоша" №3
164100005
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Спортна зала, ул."Витоша" №1
164100006
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Райна Княгиня, ул."Виктор Юго" №13
164100007
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Слънце, ул."Перущица" №10
164100008
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ОУ Христо Смирненски, ул."Г.Гурко" №5
164100009
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул."Х.Димитър" №6
164100010
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул."Х.Димитър" №6
164100011
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Общинска болница - стола, ул."Марица" №13
164100012
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Клуб на пенсионера, ул."Р.Даскалов" №32
164100013
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, Поликлиника, ул."Дунав" №43
164100014
ГР.СТАМБОЛИЙСКИ, ЦДГ Искра, ул."Х.Димитър" №6
164100015
С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23
164100016
С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23
164100017
С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23
164100018
С.ЙОАКИМ ГРУЕВО, ОУ Христо Ботев, ул."17-та" №23
164100019
С.КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул."5-та" №13
164100020
С.КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул."5-та" №13
164100021
С.КУРТОВО КОНАРЕ, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул."5-та" №13
164100022
С.НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул."15-та" №22
164100023
С.НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул."15-та" №22
164100024
С.НОВО СЕЛО, ОУ Христо Смирненски, ул."15-та" №22
164100025
С.ТРИВОДИЦИ, ОУ Васил Левски, ул."11-та" №7
164100026
С.ТРИВОДИЦИ, ОУ Васил Левски, ул."11-та" №7

Секция №

ОИК 1641 Стамболийски