На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1640 Перущица

164000001
ГР.ПЕРУЩИЦА, Туристически инф. център, ул.Проф.Борис Тасков №1Г- заседателна зала
164000002
ГР.ПЕРУЩИЦА, ОУ Петър Бонев, ул.Христо Ботев №2
164000003
ГР.ПЕРУЩИЦА, ОУ Петър Бонев, ул.Христо Ботев №2
164000004
ГР.ПЕРУЩИЦА, Младежки дом, ул.Проф.Борис Тасков №7
164000005
ГР.ПЕРУЩИЦА, Читалище Просвета-1876, пл.27-ми Априлий №1
164000006
ГР.ПЕРУЩИЦА, Читалище Просвета-1876, пл.27-ми Априлий №1

Секция №

ОИК 1640 Перущица