На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2431 Стара Загора

243100001
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"
243100002
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"
243100003
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"
243100004
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Зора", кв."Зора"
243100005
ГР.СТАРА ЗАГОРА, АБ "Зора", ул. "Камчия" №3, кв."Зора"
243100006
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №68 "Патиланско царство", бул. "Цар Симеон Велики" №284
243100007
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №68 "Патиланско царство", бул. "Цар Симеон Велики" №284
243100008
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Самара", кв. "Самара"
243100009
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Самара", кв. "Самара"
243100010
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Самара", кв. "Самара"
243100011
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГЕ "Георги Сава Раковски",ул."Ген. Столетов" №185
243100012
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №34 "Райна Княгиня", ул."Христина Морфова" №43
243100013
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №34 "Райна Княгиня", ул."Христина Морфова" №43
243100014
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА"проф. Минко Балкански", ул. "Стефан Сливков" №7
243100015
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА"проф. Минко Балкански", ул. "Стефан Сливков" №7
243100016
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА"проф. Минко Балкански", ул. "Стефан Сливков" №7
243100017
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГКНМА"проф. Минко Балкански", ул. "Стефан Сливков" №7
243100018
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100019
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100020
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100021
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100022
ГР.СТАРА ЗАГОРА, НУ "Димитър Благоев", ул."Любен Каравелов" №70
243100023
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100024
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100025
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100026
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Иван Вазов", ул."Ген. Гурко" №102
243100027
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82
243100028
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82
243100029
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82
243100030
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82
243100031
ГР.СТАРА ЗАГОРА, НУ "Димитър Благоев", ул."Любен Каравелов" №70
243100032
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82
243100033
ГР.СТАРА ЗАГОРА, НУ "Димитър Благоев", ул."Любен Каравелов" №70
243100034
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ПГМТ "Никола Й. Вапцаров", ул."Ген. Столетов" №183
243100035
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68
243100036
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68
243100037
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №66 "Детски рай", ул. "Августа Траяна" №59
243100038
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68
243100039
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №66 "Детски рай", ул. "Августа Траяна" №59
243100040
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 4-то ОУ "Кирил Христов", ул."Августа Траяна" №68
243100041
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ТГ "Княз Симеон Търновски", бул."Св. Патриарх Евтимий" №114
243100042
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ТГ "Княз Симеон Търновски", бул."Св. Патриарх Евтимий" №114
243100043
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ТГ "Княз Симеон Търновски", бул."Св. Патриарх Евтимий" №114
243100044
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 9-то ОУ"Веселин Ханчев", ул."Ангел Кънчев" №82
243100045
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Начално училище "Кольо Ганчев", ул."Добруджа" №15
243100046
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Спортно училище "Тодор Каблешков", ул."Градинарска" №16
243100047
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Спортно училище "Тодор Каблешков", ул."Градинарска" №16
243100048
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №11 "Загоре" / бивше АПК "Загоре"/
243100049
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №11 "Загоре" / бивше АПК "Загоре"/
243100050
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62
243100051
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Васил Левски", ул."Кольо Ганчев" №60,стая 1
243100052
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62
243100053
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №17, ул."Георги Кюмюрев" №22
243100054
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62
243100055
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ГПЧЕ "Ромен Ролан", ул."Цар Иван Шишман" №62
243100056
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Превантивно-инф. център по зависимости, ул."Цар Иван Шишман" №96
243100057
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44
243100058
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44
243100059
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44
243100060
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44
243100061
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ППМГ "Гео Милев", ул."Августа Траяна" №44
243100062
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №35 "Свобода", ул.Хан Аспарух №15
243100064
ГР.СТАРА ЗАГОРА, клуб на пенсионера, ул."Хан Аспарух" №23
243100065
ГР.СТАРА ЗАГОРА, клуб на пенсионера, ул."Хан Аспарух" №23
243100066
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №3 "Ян Бибиян"-физкултурен салон, ул."Цар Иван Шишман" №50
243100067
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Сграда на Сдружение "Самаряни", бул."Св.Патриарх Евтимий" №57
243100068
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Васил Левски", ул."К. Ганчев" №60
243100069
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера, бул."Руски" №5
243100070
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера, бул."Руски" №5
243100071
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 2-ро ОУ "Петко Р. Славейков", ул."Ген.Столетов" №111-клуб
243100072
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" №69,кл.стая 9
243100073
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" №69,кл.стая 10
243100074
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" №69,кл.стая 11
243100075
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул.Стефан Стамболов" №19,кл.стая 13
243100076
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 2-ро ОУ "Петко Славейков",ул."Ген. Столетов" №111,кл.стая 6
243100077
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев", ул. "Майор Таньо Кавалджиев" №168
243100078
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев", ул. "Майор Таньо Кавалджиев" №168
243100079
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на пенсионера, ул. "Августа Траяна" №3
243100080
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" №69,кл.стая 6
243100081
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Максим Горки", ул."Сава Силов" №69,кл.стая 9
243100082
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев", ул. "Майор Таньо Кавалджиев" №168
243100083
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №2 "Зорница", ул."Стефан Стамболов" №35-физк.салон
243100084
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №2 "Зорница", ул."Стефан Стамболов" №35-физк.салон
243100085
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев", ул. "Майор Таньо Кавалджиев" №168
243100086
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Стадион "Берое" - спортна зала, южна страна
243100087
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Стадион "Берое" - спортна зала, южна страна
243100088
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Ботев", ул. "Майор Таньо Кавалджиев" №168
243100089
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №24"Радост"/до дет.млечна кухня/, ул."Ген.Столетов" №1
243100090
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №24"Радост"/до дет.млечна кухня/, ул."Ген.Столетов" №1
243100091
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46а
243100092
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46а,етаж 1
243100093
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46а
243100094
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46а
243100095
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 6-то ОУ "Св. Никола", ул. "Ген. Гурко" №46а
243100096
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19,ет.1,стая 14
243100097
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19,ет.1,стая 15
243100098
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19,ет.1,стая 16
243100099
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №31 "Слънце", ул."Св. Отец Паисий" №2,физкултурен салон
243100100
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Мересев ЕООД, ул. "Димчо Стаев" №28-книговезница
243100101
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №31 "Слънце", ул."Св. Отец Паисий" №2,физкултурен салон
243100102
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ДГ №31 "Слънце", ул."Св. Отец Паисий" №2,физкултурен салон
243100103
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ЖП-Общежитие, ул."Герасим Папазчев" №8-фоайе
243100104
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ЖП-Общежитие, ул."Герасим Папазчев" №8-зала
243100105
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 38
243100106
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св. П. Хилендарски",кв."Казански"-физк.салон
243100107
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Клуб на "Социални грижи", ул."Христо Ботев" №4
243100108
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 39
243100109
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 40
243100110
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"-физк.салон,кв."Казански"
243100111
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"- стая 4, кв."Казански"
243100112
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"- клуб на учителя,кв."Казански"
243100113
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"-актова зала,кв."Казански"
243100114
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ "Св.П.Хилендарски"-актова зала,кв."Казански"
243100115
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 13-то ОУ"Св.П.Хилендарски"-малък физк.салон,кв."Казански"
243100116
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 41
243100117
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 5-то ОУ "Митьо Станев", ул."Стефан Стамболов" №19, стая 44
243100118
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Педагогически Факултет на Тракийски Университет, ет.1,ул."Армейска" №9
243100119
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север",стая 1
243100120
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 2
243100121
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 3
243100122
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 4
243100123
ГР.СТАРА ЗАГОРА, ОУ "Георги Райчев", кв."Трите чучура-север", стая 7
243100124
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг"
243100125
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 9
243100126
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 10
243100127
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 11
243100128
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 12
243100129
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 13
243100130
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 14
243100131
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 11-то ОУ "Николай Лилиев", кв."Трите чучура-юг", стая 15
243100132
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"
243100133
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"
243100134
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"
243100135
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Христо Смирненски", кв."Лозенец"
243100136
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 12-то ОУ "Стефан Караджа", кв."Лозенец",ул."Ком" №35
243100137
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 12-то ОУ "Стефан Караджа", кв."Лозенец",ул."Ком" №35
243100138
ГР.СТАРА ЗАГОРА, 12-то ОУ "Стефан Караджа", кв."Лозенец",ул."Ком" №35
243100139
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1
243100140
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1
243100141
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1
243100142
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1
243100143
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1
243100144
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.1
243100145
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Студентски град - зала- стол №2
243100146
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.2
243100147
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.2
243100148
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.2
243100149
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.2
243100150
С.БРАТЯ КУНЧЕВИ, Клуб на пенсионера
243100151
С.РУМАНЯ, Училището
243100152
С.ПОДСЛОН, Клуб на пенсионера
243100153
С.ХАН АСПАРУХОВО, Клуб на пенсионера, ул."9-ти септември" №26
243100154
С.БЕНКОВСКИ, Kметството
243100155
С.ПШЕНИЧЕВО, Читалището
243100156
С.ГОРНО БОТЕВО, Училището
243100157
С.ДЪЛБОКИ, Училището
243100158
С.ДЪЛБОКИ, Училището
243100159
С.ОРЯХОВИЦА, Читалището
243100160
С.ХРИЩЕНИ, Клуб на пенсионера
243100161
С.ХРИЩЕНИ, Читалището
243100162
С.КОЛЕНА, Клуб на кооперацията
243100163
С.ЛЮЛЯК, Кметството
243100164
С.ЗМЕЙОВО, Читалището
243100165
С.БОРИЛОВО, Читалището
243100166
С.ПРЯПОРЕЦ, Кметството
243100167
С.СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ, Клуб на пенсионера
243100168
С.НОВО СЕЛО, Читалището
243100169
С.ОСТРА МОГИЛА, Читалището
243100170
С.КАЗАНКА, Кметството
243100171
С.ЛОЗЕН, Клуб на пенсионера
243100172
С.СУЛИЦА, Клуб на пенсионера
243100173
С.СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, Читалището
243100174
С.ЕЛХОВО, Клуб на пенсионера
243100175
С.КИРИЛОВО, Читалището
243100176
С.ПЪСТРОВО, Клуб на пенсионера
243100177
С.МАЛКА ВЕРЕЯ, Читалището
243100178
С.БОГОМИЛОВО, Клуб - кметството
243100179
С.БОГОМИЛОВО, Читалището
243100180
С.ЕЛЕНИНО, Читалището
243100181
С.РАКИТНИЦА, Кметството
243100182
С.АРНАУТИТО, Читалището
243100183
С.КАЛОЯНОВЕЦ, Училището
243100184
С.ХРИСТИЯНОВО, Кметството
243100185
С.ЛОВЕЦ, Клуб на пенсионера
243100186
С.БОРОВО, Кметството
243100187
С.КОЗАРЕВЕЦ, Кметството
243100188
С.МИХАЙЛОВО, Читалището
243100189
С.ВОДЕНИЧАРОВО, Клуб на пенсионера
243100190
С.САМУИЛОВО, Читалището
243100191
С.БЪДЕЩЕ, Читалището
243100192
С.ПАМУКЧИИ, Читалището
243100193
С.ПЕТРОВО, Клуб на пенсионера
243100194
С.СТРЕЛЕЦ, Читалището
243100195
С.ЗАГОРЕ, Читалището-клуб
243100196
С.МАДЖЕРИТО, Читалището
243100197
С.МОГИЛА, Клуб на пенсионера
243100198
С.МАЛКО КАДИЕВО, Кметството
243100199
С.ЛЯСКОВО, Кметството - клуб
243100200
С.ПРЕСЛАВЕН, Кметство
243100201
С.КАЛИТИНОВО, Читалището
243100202
С.ЯВОРОВО, Читалището
243100203
С.ПЛОСКА МОГИЛА, Клуб на пенсионера
243100204
ГР.СТАРА ЗАГОРА, Педагогически факултет на Тракийски Университет, ет.1,ул."Армейска" №9
243100205
ГР.СТАРА ЗАГОРА, СУ "Железник", ул."Младост" №8, ет.2

Секция №

ОИК 2431 Стара Загора