На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1626 Родопи

162600001
С.БЕЛАЩИЦА, ОУ Пенчо Славейков, ул.П.Яворов №26
162600002
С.БЕЛАЩИЦА, ОУ Пенчо Славейков, ул.П.Яворов №26
162600003
С.БЕЛАЩИЦА, ОУ Пенчо Славейков, ул.П.Яворов №26
162600004
С.БОЙКОВО, Читалище Здравец, пл.Недко Каблешков №1
162600005
С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8
162600006
С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8
162600007
С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8
162600008
С.БРАНИПОЛЕ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Климент Охридски №8
162600009
С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /до църквата/ ул.Кирил и Методий №5
162600010
С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /до църквата/ ул.Кирил и Методий №5
162600011
С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул.Христо Ботев №16
162600012
С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул.Христо Ботев №16
162600013
С.БРЕСТОВИЦА, ОУ Христо Ботев /новата сграда/ ул.Христо Ботев №16
162600014
С.БРЕСТНИК, ОУ Васил Левски, ул.Васил Левски №8
162600015
С.БРЕСТНИК, ОУ Васил Левски, ул.Васил Левски №8
162600016
С.БРЕСТНИК, ОУ Васил Левски, ул.Васил Левски №8
162600017
С.ДЕДОВО, Клуб на пенсионера, ул.Братя Даскалови №30
162600018
С.ЗЛАТИТРАП, Административна сграда на "Всестранна кооперация", ул. "1-ва" №16
162600019
С.ЗЛАТИТРАП, Пенсионерски клуб "Здравец", ул. "22-ра" №1А
162600020
С.ИЗВОР, Читалище Лъч ул.Св.Илия №1
162600021
С.КАДИЕВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.1-ва №43
162600022
С.КАДИЕВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.1-ва №43
162600023
С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев №1а
162600024
С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев №1а
162600025
С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев №1а
162600026
С.КРУМОВО, ОУ Христо Ботев, ул.Христо Ботев №1а
162600027
С.ЛИЛКОВО, Сградата на кметството
162600028
С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70
162600029
С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70
162600030
С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70
162600031
С.МАРКОВО, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Захари Стоянов №70
162600032
С.ОРИЗАРИ, Сградата на кметството, бул.Марица №11
162600033
С.ПЪРВЕНЕЦ, ЦДГ Пролет, ул.Мир №2
162600034
С.ПЪРВЕНЕЦ, Народно читалище, ул.Съединение №55
162600035
С.ПЪРВЕНЕЦ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.П.Евтимий №2
162600036
С.ПЪРВЕНЕЦ, ОУ Св.Св.Кирил и Методий, ул.Петър Берон №17
162600037
С.ПЪРВЕНЕЦ, Пенсионерски клуб, ул.Гагарин №15
162600038
С.СИТОВО, Сградата на кметството, ул. Стръмна №1
162600039
С.СКОБЕЛЕВО, и Чурен, Читалище "Съзнание"
162600040
С.УСТИНА, Кметството, ул.Никола Петков №37а
162600041
С.УСТИНА, Кметството, ул.Никола Петков №37а
162600042
С.УСТИНА, Читалище, ул.Никола Петков №39
162600043
С.ХРАБРИНО, Кметството - лекционна зала ет.1
162600044
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600045
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600046
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600047
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600048
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600049
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600050
С.ЦАЛАПИЦА, ОУ Паисий Хилендарски, ул.Стефан Стамболов №34
162600051
С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - новата сграда, ул.Хр.Ботев №58
162600052
С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - новата сграда, ул.Хр.Ботев №58
162600053
С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул.Хр.Ботев №58
162600054
С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул.Хр.Ботев №58
162600055
С.ЯГОДОВО, ОУ Неофит Рилски - основната сграда, ул.Хр.Ботев №58
162600056
С.УСТИНА, Читалище, ул.Никола Петков №39

Секция №

ОИК 1626 Родопи