На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1642 Куклен

164200001
ГР.КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 1, ул.Ал. Стамболийски №46
164200002
ГР.КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул.Ал. Стамболийски №46
164200003
ГР.КУКЛЕН, Пр. гимназия по селско стопанство, етаж 2, ул.Ал. Стамболийски №46
164200004
ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 1, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52
164200005
ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52
164200006
ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52
164200007
ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52
164200008
ГР.КУКЛЕН, СУ Отец Паисий етаж 2, нова сграда, ул.Ал. Стамболийски №52
164200009
С.ГЪЛЪБОВО, Кметството, ул.Родопи №14
164200010
С.ДОБРАЛЪК, Читалище Иван Вазов - 1901, ул.Читалищна №13
164200011
С.РУЕН, Читалище Отец Паисий - 1928, ул.Христо Ботев №41
164200012
С.ЦАР КАЛОЯН, Кметството, етаж 1, ул. Македония №10
164200013
С.ЯВРОВО, Читалище Пробуда - 1923, ул.Васил Левски №19

Секция №

ОИК 1642 Куклен