На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1628 Садово

162800001
ГР.САДОВО, ОУ Гео Милев, ул.Лиляна Димитрова №2
162800002
ГР.САДОВО, ОУ Гео Милев, ул.Лиляна Димитрова №2
162800003
ГР.САДОВО, ОУ Гео Милев, ул.Лиляна Димитрова №2
162800004
С.ЧЕШНЕГИРОВО, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул.Й. Николова №12
162800005
С.ЧЕШНЕГИРОВО, ОУ Св.св.Кирил и Методий, ул.Й. Николова №12
162800006
С.МИЛЕВО, Младежкия дом, ул.1-ва №1
162800007
С.ПОПОВИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.7-ма №7
162800008
С.ПОПОВИЦА, ЦДГ Никола Вапцаров, ул.33-та №3
162800009
С.АХМАТОВО, Читалището, ул.1-ва №8
162800010
С.СЕЛЦИ, Кметството - I-ви етаж, ул.1-ва №24
162800011
С.БОГДАНИЦА, Училището, ул.1-ва №9
162800012
С.БОЛЯРЦИ, Сградата на кметството, ул.1-ва №29
162800013
С.БОЛЯРЦИ, ОУ Георги С.Раковски, ул.18-та №22
162800014
С.БОЛЯРЦИ, ОУ Георги С.Раковски, ул.18-та №22
162800015
С.МОМИНСКО, Читалището, ул.2-ра №6А
162800016
С.КОЧЕВО, Кметството, ул.1-ва №25А
162800017
С.КАРАДЖОВО, ОУ Васил Левски, ул.20-та №17
162800018
С.КАТУНИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.9-ти септември №62
162800019
С.КАТУНИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.9-ти септември №62
162800020
С.КАТУНИЦА, ОУ Христо Ботев, ул.9-ти септември №62

Секция №

ОИК 1628 Садово