На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1805 Ветово

180500001
ГР.ВЕТОВО, ул. "Трети март" №6, Ритуална зала
180500002
ГР.ВЕТОВО, ул. "Трети март" №3, Пенсионерски клуб 1
180500003
ГР.ВЕТОВО, ул. "Васил Левски" №3, Бивше Турско училище
180500004
ГР.ВЕТОВО, ул. "Васил Левски" №3, Бивше Турско училище
180500005
ГР.ВЕТОВО, ул. "Хан Кубрат" №47, Клуб на ОФ
180500006
ГР.ВЕТОВО, ул. "Дунав" №1, Заседателна зала в Младежки дом
180500007
ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №38, Училище - централен вход
180500008
ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев №75, Читалище
180500009
ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №103, магазин ЕТ "Юзеир Пашев"
180500010
ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №40А, Клуб на пенсионера - център
180500011
ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №38, Училище - южен вход
180500012
ГР.ГЛОДЖЕВО, ул. "Димитър Благоев" №38, Училище - северен вход
180500013
С.КРИВНЯ, ул. "Александър Стамболийски" №53, Читалище - Клуб на пенсионера
180500014
С.ПИСАНЕЦ, ул. "Трети март" №55, Читалище
180500015
ГР.СЕНОВО, ул. "Христо Ботев" №1 - бивша сладкарница
180500016
ГР.СЕНОВО, ул. "Трети март" №21А - Пенсионерски клуб
180500017
ГР.СЕНОВО, ул. "Александър Стамболийски" №9А, Клуб
180500018
С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Хан Крум" №1
180500019
С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Дунав" №7, бивш магазин
180500020
С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Цар Асен" №11, Училище
180500021
С.СМИРНЕНСКИ, ул. "Цар Асен" №10, Нов пенсионерски клуб

Секция №

ОИК 1805 Ветово