На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0111 Гоце Делчев

011100001
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "РАДОСТ" №4, УЛ."ЗАВОЙ НА ЧЕРНА" №13
011100002
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "РАДОСТ" №4, УЛ."ЗАВОЙ НА ЧЕРНА" №13
011100003
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІІ-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ", УЛ."ПОЛК. ДРАНГОВ" №17
011100004
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, І-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4
011100005
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, І-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4
011100006
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ"ЯНЕ САНДАНСКИ", УЛ."СКОПИЕ" №4
011100007
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, І-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" №4
011100008
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ИЛИЯ БАТАКЛИЕВ" №2
011100009
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" №1
011100010
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІ-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №13
011100011
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ІІ-то ОСН.УЧИЛИЩЕ "ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №13
011100012
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №36
011100013
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, НПГ "ДИМИТЪР ТАЛЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №36
011100014
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "ДЖАНИ РОДАРИ", УЛ."МИХАИЛ ДАЕВ" №1
011100015
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "ДЖАНИ РОДАРИ", УЛ."МИХАИЛ ДАЕВ" №1
011100016
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ПГ ПО МСС "П.К.ЯВОРОВ", УЛ."СИМЕОН РАДЕВ" №6
011100017
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15
011100018
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15
011100019
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДГ "КАЛИНКА", УЛ."ДРАГОМАН" №15
011100020
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДНА, УЛ."ДРАМА" №1
011100021
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДНА, УЛ."ДРАМА" №1
011100022
ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДНА, УЛ."ДРАМА" №1
011100024
С.МОСОМИЩЕ, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ", УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №2
011100025
С.МОСОМИЩЕ, ЧИТАЛИЩЕ "Н.Й.ВАПЦАРОВ", УЛ."ЮРИЙ ГАГАРИН" №1
011100026
С.МОСОМИЩЕ, КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА, УЛ."ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" №4
011100027
С.БОРОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ" №13
011100028
С.БОРОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", УЛ."ГЕНЕРАЛ КОВАЧЕВ" №13
011100029
С.БАНИЧАН, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"
011100030
С.ГОСПОДИНЦИ, КМЕТСТВО
011100031
С.БУКОВО, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"
011100032
С.БРЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."НЕВРОКОП" №1
011100033
С.БРЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."НЕВРОКОП" №1
011100034
С.БРЕЗНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ", УЛ."ЧАРКА" №23
011100035
С.БРЕЗНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "П.Р.СЛАВЕЙКОВ" - МЛАДЕЖКИ ДОМ, УЛ."НЕВРОКОП" №1
011100036
С.КОРНИЦА, ЧИТАЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"
011100037
С.КОРНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ПИРИН" №20
011100038
С.КОРНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ПИРИН" №20
011100039
С.ЛЪЖНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН", УЛ."ПРОГРЕС" №6
011100040
С.ЛЪЖНИЦА, ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ПЕТЪР БЕРОН", УЛ."ПРОГРЕС" №6
011100041
С.ДОБРОТИНО, КМЕТСТВО
011100042
С.ДЕЛЧЕВО, КМЕТСТВО

Секция №

ОИК 0111 Гоце Делчев