На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1319 Пазарджик

131900001
ГР.ПАЗАРДЖИК, Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", ул."Любен Боянов" №3
131900002
ГР.ПАЗАРДЖИК, Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев", ул."Любен Боянов" №3
131900003
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Отец Паисий", ул."Константин Величков" №48
131900004
ГР.ПАЗАРДЖИК, ПГФР/бивша Професионална гимназия по облекло/,ул."Граф Игнатиев" №3А
131900005
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Отец Паисий", ул."Константин Величков" №48
131900006
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Отец Паисий", ул."Константин Величков" №48
131900007
ГР.ПАЗАРДЖИК, Гимназия "Иван С. Аксаков", ул."Сан Стефано" №1
131900008
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІІ ОУ "Професор Иван Батаклиев", ул."Константин Величков" №18
131900009
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІІ ОУ "Професор Иван Батаклиев", ул."Константин Величков" №18
131900010
ГР.ПАЗАРДЖИК, Областен съвет на СОСЗ, ул."Ал. Стамболийски" №16, ет.2
131900011
ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на инвалидите в България, ул."Ал. Стамболийски" №16, ет.1
131900012
ГР.ПАЗАРДЖИК, ПГ по Механо-електротехника, ул."Цар Освободител" №105
131900013
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Никола Фурнаджиев", ул."Цанко Церковски" №1
131900014
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1
131900015
ГР.ПАЗАРДЖИК, Профес. гимназия по икономика и мениджмънт, бул."Хр. Ботев" №115А
131900016
ГР.ПАЗАРДЖИК, Профес. гимназия по икономика и мениджмънт, бул."Хр. Ботев" №115А
131900017
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Брегов", ул."Георги Бенковски" №20
131900018
ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №5, ул."Братя Консулови" №39
131900019
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Брегов", ул."Георги Бенковски" №20
131900020
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ №3 "Пролет", ул."Цар Симеон" №17
131900021
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ №3 "Пролет", ул."Цар Симеон" №17
131900022
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Д-р Петър Берон", ул."Неофит Бозвели" №27
131900023
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Д-р Петър Берон", ул."Неофит Бозвели" №27
131900024
ГР.ПАЗАРДЖИК, I ОУ "Св.Климент Охридски", ул."Васил Левски" №58
131900025
ГР.ПАЗАРДЖИК, Център за СОП/бивше Помощно училище "Ив.Вазов"/,ул."Веслец" №2А
131900026
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Д-р Петър Берон", ул."Неофит Бозвели" №27
131900027
ГР.ПАЗАРДЖИК, Регионална здравна инспекция /ХЕИ/, ул."Болнична" №15
131900028
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60
131900029
ГР.ПАЗАРДЖИК, Дом за стари хора "Гаврил Кръстевич", ул."Болнична" №19
131900030
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25
131900031
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25
131900032
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25
131900033
ГР.ПАЗАРДЖИК, Читалище "Виделина", ул."Виделина" №1
131900034
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІV ОУ "Христо Смирненски", бул."Княгиня Мария Луиза"
131900035
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІV ОУ "Христо Смирненски", бул."Княгиня Мария Луиза"
131900036
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60
131900037
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60
131900038
ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №3, ул."Димитър Греков" /моста "Лютата"/
131900039
ГР.ПАЗАРДЖИК, Зона на здравето, ул. "Д-р Никола Ламбрев"
131900040
ГР.ПАЗАРДЖИК, Средношколско общежитие, ул."Градинарска" №37
131900041
ГР.ПАЗАРДЖИК, Спортна зала "Младост", ул. "Ал. Стамболийски" №52
131900042
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Върбица", ул. "Преспа"
131900043
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59
131900044
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59
131900045
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ "Снежанка", ул. "Цар Калоян" №34
131900046
ГР.ПАЗАРДЖИК, І ОУ " Св. Климент Охридски", ул."Васил Левски" №58
131900047
ГР.ПАЗАРДЖИК, Център за СОП/бивше Помощно училище "Ив.Вазов"/,ул."Веслец" №2А
131900048
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1
131900049
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1
131900050
ГР.ПАЗАРДЖИК, ІІ ОУ "Стефан Захариев", ул."Васил Петлешков" №1
131900051
ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №7, ул."Бузлуджа"
131900052
ГР.ПАЗАРДЖИК, Управление на "МБАЛ-ПАЗАРДЖИК" АД /Деканат/, ул."Болнична" №17
131900053
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Зорница", ул."Пловдивска"
131900054
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Зорница", ул."Пловдивска"
131900055
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ "Здравец", ул."Васил Априлов"
131900056
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ "Здравец", ул."Васил Априлов"
131900057
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІ ОУ "Любен Каравелов", ул."Панайот Волов"
131900058
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ №8 "Валентина Терешкова", ул."Панайот Волов"
131900059
ГР.ПАЗАРДЖИК, ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов", ул."Райко Алексиев"
131900060
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5
131900061
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5
131900062
ГР.ПАЗАРДЖИК, Читалище "Христо Ботев", ул."Георги Бенковски"
131900063
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЕГ "Бертолт Брехт", ул."Пирдоп" №1
131900064
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЕГ "Бертолт Брехт", ул."Пирдоп" №1
131900065
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІ ОУ "Любен Каравелов", ул."Панайот Волов"
131900066
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ №8 "Валентина Терешкова", ул."Панайот Волов"
131900067
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99
131900068
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99
131900069
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99
131900070
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ №6 "Юрий Гагарин", ул."Осми Март"
131900071
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОДЗ №6 "Юрий Гагарин", ул."Осми Март"
131900072
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2
131900073
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2
131900074
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІІ ОУ "Христо Ботев", ул."Димитър Греков" №60
131900075
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Никола Фурнаджиев", ул."Цанко Церковски" №1
131900076
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Върбица", ул. "Преспа"
131900077
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2
131900078
ГР.ПАЗАРДЖИК, Управление на "МБАЛ-ПАЗАРДЖИК" АД /Деканат/, ул."Болнична" №17
131900079
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Никола Фурнаджиев", ул."Цанко Церковски" №1
131900080
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Брегов", ул."Георги Бенковски" №20
131900081
ГР.ПАЗАРДЖИК, VІ ОУ "Любен Каравелов", ул."Панайот Волов"
131900082
ГР.ПАЗАРДЖИК, ДДМУИ "Вяра, Надежда и Любов", ул."Райко Алексиев"
131900083
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59
131900084
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Димитър Гачев", ул."Рила" №2
131900085
ГР.ПАЗАРДЖИК, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", ул."Бузлуджа" №59
131900086
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5
131900087
ГР.ПАЗАРДЖИК, СОУ "Георги Бенковски", бул."Христо Ботев" №99
131900088
ГР.ПАЗАРДЖИК, Клуб на пенсионера №4, ул."Росица" №42
131900089
ГР.ПАЗАРДЖИК, ЦДГ "Зорница", ул."Пловдивска"
131900090
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Васил Друмев", ул."Булаир" №25
131900091
ГР.ПАЗАРДЖИК, НУ "Георги Сава Раковски", ул."Гарибалди" №5
131900151
С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ОУ "Св. Климент Охридски"
131900152
С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, Детска градина
131900153
С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО, ОУ "Св. Климент Охридски"
131900154
С.АПРИЛЦИ, Сграда на бивше ОУ "Христо Смирненски"
131900155
С.БРАТАНИЦА, ОУ "Христо Ботев"
131900156
С.БРАТАНИЦА, ОУ "Христо Ботев"
131900157
С.ВЕЛИЧКОВО, ОУ "Васил Левски"
131900158
С.ГЕЛЕМЕНОВО, Клуб към Читалище "Нова младеж"
131900159
С.ГЛАВИНИЦА, ОУ "Христо Ботев"
131900160
С.ГЛАВИНИЦА, ОУ "Христо Ботев"
131900161
С.ГОВЕДАРЕ, ОУ "Отец Паисий"
131900162
С.ГОВЕДАРЕ, ОУ "Отец Паисий"
131900163
С.ДЕБРЪЩИЦА, Клуб на пенсионера "Дълголетие"
131900164
С.ДОБРОВНИЦА, Народно читалище "Просвета - 1928"
131900165
С.ДРАГОР, Читалище "Епископ Дионисий"
131900166
С.ЗВЪНИЧЕВО, ОУ "Васил Левски"
131900167
С.ЗВЪНИЧЕВО, ОУ "Васил Левски"
131900168
С.ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900169
С.ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900170
С.ИВАЙЛО, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900171
С.ЛЯХОВО, Читалище "Св. Св. Кирил и Методий"
131900172
С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900173
С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900174
С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900175
С.МАЛО КОНАРЕ, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
131900176
С.МИРЯНЦИ, Ритуална зала на Кметството
131900177
С.МОКРИЩЕ, Клуб на жената /сграда на читалището/
131900178
С.МОКРИЩЕ, Клуб на пенсионера /сграда на Здравната служба/
131900179
С.ОГНЯНОВО, ОУ "Отец Паисий"
131900180
С.ОГНЯНОВО, Ритуална зала на Кметството
131900181
С.ПАТАЛЕНИЦА, ОУ "Константин Величков"
131900182
С.ПАТАЛЕНИЦА, Клуб на пенсионера в читалище "Св. Панталеймон - 1909"
131900183
С.САРАЯ, ОУ "Христо Ботев"
131900184
С.СБОР, Народно читалище "Просвета - 1928"
131900185
С.СИНИТОВО, ОУ "Васил Априлов"
131900186
С.СИНИТОВО, ОУ "Васил Априлов"
131900187
С.ХАДЖИЕВО, Народно читалище "Отец Паисий - 1933"
131900188
С.ЦРЪНЧА, Бивше ОУ "Васил Левски"
131900189
С.ЮНАЦИТЕ, ОУ "Христо Ботев" - старо крило
131900190
С.ЮНАЦИТЕ, ОУ "Христо Ботев" - ново крило
131900191
С.ЧЕРНОГОРОВО, НУ "Кирил и Методий"
131900192
С.ЧЕРНОГОРОВО, ОУ "Асен Златаров"
131900193
С.ОВЧЕПОЛЦИ, Клуб на пенсионера
131900194
С.ТОПОЛИ ДОЛ, Клуб на пенсионера
131900195
С.РОСЕН, Народно читалище "Отец Паисий - 1930"
131900196
С.ЦАР АСЕН, Народно читалище "Отец Паисий - 1928"
131900197
С.ПИЩИГОВО, Читалище "Пробуда"
131900198
С.КРАЛИ МАРКО, Сграда на кметството
131900200
С.ДОБРОВНИЦА, Клуб на пенсионера
131900201
С.САРАЯ, ОУ "Христо Ботев"
131900202
С.ЦРЪНЧА, Бивше ОУ "Васил Левски"
131900203
С.ОГНЯНОВО, Клуб на пенсионера
131900204
С.ГЛАВИНИЦА, ОУ "Христо Ботев"
131900205
С.ДРАГОР, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 1319 Пазарджик