На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2611 Ивайловград

261100001
ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ул."Орфей" №1 - Читалище
261100002
ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ул."България" №46
261100003
ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ул."Шести септември" №1
261100004
ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ул."Шести септември" №1
261100005
ГР.ИВАЙЛОВГРАД, ул."Съединение" №22 - Младежки дом
261100006
С.СВИРАЧИ, с.Свирачи,ул."Армира" №13 - Читалище
261100007
С.ДРАБИШНА, с.Драбишна ул."Пета" №2 - Младежки дом
261100008
С.СЛАВЕЕВО, с. Славеево ул."Първа" №5 - Училище
261100009
С.ПОКРОВАН, ул."Първа" №28 - Кметство
261100010
с. Камилски дол, ул. Четвърта” № 2
261100011
С.ЧЕРНИ РИД, с.Черни рид-ул."Първа" №15 - Младежки дом
261100012
С.ПОПСКО, с.Попско-ул."Хр.смирненски" №8 - Кметство
261100013
С.БЕЛОПОЛЦИ, ул."Първа" №1 - Здравен дом
261100014
С.МАНДРИЦА, с.Мандрица, ул.В.Коларов" №7 - Кметството
261100015
С.ДОЛНО ЛУКОВО, с.Долно Луково, ул."Втора" №1 - Здравна служба
261100016
С.БЕЛОПОЛЯНЕ, ул."Дестета" №1 - Читалище
261100017
С.ПЛЕВУН, с.Плевун, ул."Люлин" №2- Кметството
261100018
С.КОНДОВО, с.Кондово, ул."Първа" №2 - Младежки дом
261100019
С.КОБИЛИНО, ул."Първа" №46 - Читалище
261100020
С.ЖЕЛЕЗИНО, с.Железино, ул."Пробуда" №1-Училище
261100021
С.ПЛАНИНЕЦ, с.Планинец, ул."Първа" №6-Кметството
261100022
С.ГУГУТКА, с.Гугутка, ул."Д.Терпешев" №2-Младежки дом
261100023
С.КОННИЦИ, с.Конници №29 - Кметството
261100024
С.ПЪСТРООК, с. Пъстроок, ул. "Първа" №13
261100025
С.РОЗИНО, с.Розино, ул. "Първа" №37
261100026
С.БЯЛГРАДЕЦ, с. Бялградец, ул. "Първа" №6

Секция №

ОИК 2611 Ивайловград