На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0428 Свищов

042800001
ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов №24
042800002
ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов №24
042800003
ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов №24
042800005
ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов №24
042800006
ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов №24
042800007
ГР.СВИЩОВ, ОУ "Ф. Сакелариевич" - ул. Алeко Константинов №24
042800009
ГР.СВИЩОВ, СПГ "Алеко Константинов", ул. "Искър" №19
042800010
ГР.СВИЩОВ, СПГ "Алеко Константинов", ул. "Искър" №19
042800011
ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов №17
042800012
ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович №8
042800013
ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович №8
042800014
ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович №8
042800016
ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович №8
042800017
ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов №17
042800018
ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул. Княз Борис I №1
042800019
ГР.СВИЩОВ, Хотелски комплекс "Корпус Юг" - ул. Патриарх Евтимий №105
042800020
ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх №66
042800021
ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул. Княз Борис I №1
042800022
ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул. Княз Борис I №1
042800023
ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович №8
042800024
ГР.СВИЩОВ, СУ "Николай Катранов", ул. Христаки Павлович №8
042800025
ГР.СВИЩОВ, Сградата на СПГ "Алеко Константинов", ул. 3-ти март №74
042800026
ГР.СВИЩОВ, Сградата на СПГ "Алеко Константинов", ул. 3-ти март №74
042800031
ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх №66
042800032
ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов №17
042800033
ГР.СВИЩОВ, СУ "Димитър Благоев" - ул. П. Ангелов №17
042800034
ГР.СВИЩОВ, Студентско градче бл.3
042800035
ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх №66
042800041
С.АЛЕКОВО, Основно училище, ул. Първа №22
042800044
С.АЛЕКСАНДРОВО, Сградата на кметството, ул. Първа №17
042800047
С.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО, Клуб на пенсионера, ул. Цар Самуил №50
042800050
С.ВАРДИМ, Клуб на пенсионера - Читалище, ул. Първа №49
042800053
С.ГОРНА СТУДЕНА, Салона на кметството, ул. Първа №4
042800056
С.ДЕЛЯНОВЦИ, Залата на кметството, ул. Първа №22
042800058
С.ДРАГОМИРОВО, Сградата на кметството, ул. Шестнадесета №59
042800062
С.КОЗЛОВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул Стара планина №21А
042800065
С.МОРАВА, Клуб на пенсионера, ул. Цветан Дамянов Цанков №51
042800069
С.ОВЧА МОГИЛА, Залата на читалището, пл. Възраждане №7
042800070
С.ОВЧА МОГИЛА, Основно училище, ул. Георги Бенковски №2
042800073
С.ОРЕШ, Основно училище, ул. Главна №7
042800074
С.ОРЕШ, Основно училище, ул. Главна №7
042800078
С.СОВАТА, Кметството - партер, ул. Шеста №1
042800080
С.ХАДЖИДИМИТРОВО, Читалище, ул. Първа №3
042800083
С.ЦАРЕВЕЦ, Читалище, ул. Четвърта №2
042800086
С.ЧЕРВЕНА, Стола на кооперацията, ул. Девета №10
042800087
ГР.СВИЩОВ, СПГ "Алеко Константинов", ул. "Искър" №19
042800088
ГР.СВИЩОВ, Център за професионално обучение - ул. Княз Борис I №1
042800089
ГР.СВИЩОВ, Сградата на СПГ "Алеко Константинов", ул. Трети март №74
042800090
ГР.СВИЩОВ, СУ "Цветан Радославов" - ул. Черни връх №66

Секция №

ОИК 0428 Свищов