На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1224 Лом

122400001
ГР.ЛОМ, кв."Боруна",Младежки дом ул. "Александър Стамболийски" №92
122400002
ГР.ЛОМ, кв."Боруна",Младежки дом ул. "Александър Стамболийски" №92
122400003
ГР.ЛОМ, Бивше училище "Никола Първанов", зад гимназията ул. "Луй Айер" №2
122400004
ГР.ЛОМ, ПГ "Найден Геров", ул. "Дунавска" №67
122400005
ГР.ЛОМ, ПГ "Найден Геров", ул. "Дунавска" №67
122400006
ГР.ЛОМ, І-во ОУ "Никола Първанов" ул. "Филип Тотю" №14
122400007
ГР.ЛОМ, І-во ОУ "Никола Първанов" ул. "Филип Тотю" №14
122400008
ГР.ЛОМ, І-во ОУ "Никола Първанов" ул. "Филип Тотю" №14
122400009
ГР.ЛОМ, Бивше училище "Никола Първанов", зад гимназията ул. "Луй Айер" №2
122400010
ГР.ЛОМ, Бивше училище "Никола Първанов", зад гимназията ул. "Луй Айер" №2
122400011
ГР.ЛОМ, Общинско предприятие "Пазари", ул. "Георги Манафски" №19
122400012
ГР.ЛОМ, ІІ-ро ОУ "Константин Фотинов", ул. Хаджи Димитър №28
122400013
ГР.ЛОМ, Читалище "Постоянство 1856"- малък салон
122400014
ГР.ЛОМ, Клуб на Пенсионера ул. "Кирил Петров" №7
122400015
ГР.ЛОМ, ІІ-ро ОУ "Константин Фотинов", ул. Хаджи Димитър №28
122400016
ГР.ЛОМ, ІІ-ро ОУ "Константин Фотинов", ул. Хаджи Димитър №28
122400017
ГР.ЛОМ, Битова сграда на стадиона
122400018
ГР.ЛОМ, ПГПТ гр.Лом -бивше СПТУМ "Антон Иванов", ул. "Заимов" №8
122400019
ГР.ЛОМ, Читалище "23-ти септември", ул. "Хаджи Димитър" №164
122400020
ГР.ЛОМ, Читалище "23-ти септември", ул. "Хаджи Димитър" №164
122400021
ГР.ЛОМ, ІІІ-то ОУ "Отец Паисий", ул. "Даме Груев" №1
122400022
ГР.ЛОМ, ІІ-ро ОУ "Константин Фотинов", ул. Хаджи Димитър №28
122400023
ГР.ЛОМ, ПГХЗ "Д.И. Менделеев"-/бивш ТХВП/, ул. "Славянска" №148
122400024
ГР.ЛОМ, ПГПТ гр.Лом -бивше СПТУМ "Антон Иванов", ул. "Заимов" №8
122400025
ГР.ЛОМ, ПГПТ гр.Лом -бивше СПТУМ "Антон Иванов", ул. "Заимов" №8
122400026
ГР.ЛОМ, ІІІ-то ОУ "Отец Паисий", ул. "Даме Груев" №1
122400027
ГР.ЛОМ, кв. "Младеново", ул. "Лозарска" №9
122400028
ГР.ЛОМ, кв. "Младеново", ІV ОУ "Христо Ботев", ул. "Софийска" №112
122400029
ГР.ЛОМ, кв. "Младеново", ІV ОУ "Христо Ботев", ул. "Софийска" №112
122400030
ГР.ЛОМ, кв. "Младеново", ІV ОУ "Христо Ботев", ул. "Софийска" №112
122400031
ГР.ЛОМ, кв. "Младеново", ІV ОУ "Христо Ботев", ул. "Софийска" №112
122400032
ГР.ЛОМ, кв. "Младеново", ІV ОУ "Христо Ботев", ул. "Софийска" №112
122400033
ГР.ЛОМ, кв. "Хумата", ул. "Ломски казарми" №31 (магазинче-барче при Крум)
122400034
ГР.ЛОМ, кв. "Момин брод", Клуб на пенсионера
122400035
С.ДОЛНО ЛИНЕВО, Сградата на кметството ул. "Христо Ботев" №5
122400036
С.ЗАМФИР, Училище ул. "Яне Сандански" №4
122400037
С.ЗАМФИР, Училище ул. "Яне Сандански" №4
122400038
С.ТРАЙКОВО, Училище ул. "Бено Николов" №1А
122400039
С.ТРАЙКОВО, Училище ул. "Бено Николов" №1А
122400040
С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, Училище ул. "13-та" №1
122400041
С.СТАЛИЙСКА МАХАЛА, Училище ул. "13-та" №1
122400042
С.СЛИВАТА, Сграда бивше ДЗС
122400043
С.ДОБРИ ДОЛ, Дом за стари хора
122400044
С.ОРСОЯ, Бивш магазин на НАРКООП, ул. "Първа" №15
122400045
С.КОВАЧИЦА, ПГСС "Дунавска земя ул. "5-та" №13
122400046
С.КОВАЧИЦА, Сградата на Кметството
122400047
С.СТАНЕВО, Читалището, ул. "15-та" №12
122400048
ГР.ЛОМ, кв. "Моминброд" - Читалище
122400049
ГР.ЛОМ, Бивше училище "Никола Първанов", зад гимназията ул. "Луй Айер" №2

Секция №

ОИК 1224 Лом