На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0935 Черноочене

093500001
С.ПРЯПОРЕЦ, СОУ "Хр.Смирненски"
093500002
С.ЧЕРНООЧЕНЕ, читалището - първи етаж
093500003
С.ЖЕЛЕЗНИК, магазина
093500004
С.БОЖУРЦИ, магазина
093500005
С.ДРАГАНОВО, детската градина
093500006
С.ПАТИЦА, кметството
093500007
С.СВОБОДИНОВО, кметството
093500008
С.СТРАЖНИЦА, Сградата на кметството
093500009
С.ЖИТНИЦА, училището
093500010
С.ВОДАЧ, магазина
093500011
С.БЕЛИ ВИР, Сградата на кметството
093500012
С.ДЯДОВСКО, училището
093500013
С.ДАСКАЛОВО, кметството
093500014
С.КАНЯК, кметството
093500015
С.ЯВОРОВО, училището
093500016
С.ПЧЕЛАРОВО, читалището
093500017
С.МИНЗУХАР, кметството
093500018
С.ПЕТЕЛОВО, кметството
093500019
С.ЛЯСКОВО, училището
093500020
С.ГАБРОВО, училището
093500021
С.КОМУНИГА, училището
093500022
С.КОМУНИГА, читалището
093500023
С.ЧЕРНА НИВА, бившата здравна служба
093500024
С.БАКАЛИТЕ, училището
093500025
С.ЖЕНДА, кметството
093500026
С.БЕЗВОДНО, кметството
093500027
С.ПАНИЧКОВО, училището
093500028
С.ЙОНЧОВО, училището
093500029
С.НОЧЕВО, кметството
093500030
С.КАБЛЕШКОВО, сграда №23
093500031
С.ПРЯПОРЕЦ, СОУ "Хр.Смирненски"
093500032
С.ЧЕРНООЧЕНЕ, офис на бивша банка
093500033
С.ВОЖДОВО, сграда №33
093500034
С.БОСТАНЦИ, сграда №31
093500035
С.БЪРЗА РЕКА, сграда №8А
093500036
С.ВЕРСКО, сграда №17
093500037
С.ВЪЗЕЛ, сграда №19
093500038
С.ЯБЪЛЧЕНИ, сграда №19А

Секция №

ОИК 0935 Черноочене