На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0128 Кресна

012800001
ГР.КРЕСНА, ОБЩИНСКА АДМ. ЗАЛА"5-ти октомври", УЛ."МАКЕДОНИЯ" №96
012800002
ГР.КРЕСНА, ОБЩИНСКА АДМ. РИТУАЛНА ЗАЛА, УЛ."МАКЕДОНИЯ" №96
012800003
ГР.КРЕСНА, СУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12
012800004
ГР.КРЕСНА, СУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12
012800005
ГР.КРЕСНА, СУ"СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", УЛ."ЦАР БОРИС III" №12
012800006
С.ГОРНА БРЕЗНИЦА, КМЕТСТВО
012800007
С.ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
012800008
С.СЛИВНИЦА, КМЕТСТВО
012800009
С.ОЩАВА, КМЕТСТВО
012800010
С.СТАРА КРЕСНА, КМЕТСТВО

Секция №

ОИК 0128 Кресна