На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0522 Кула

052200001
ГР.КУЛА, ул."Възраждане" №32, СУ "Васил Левски"
052200002
ГР.КУЛА, ул."Възраждане" №21, Читалище "Просвета 1882"
052200003
ГР.КУЛА, ул."Мусала" №18, бивша ЦДГ №2
052200004
ГР.КУЛА, ул."Г. Димитров" №30, Туристически дом
052200005
ГР.КУЛА, ул."Възраждане" №32, СУ "Васил Левски"
052200006
С.ЧИЧИЛ, Сграда кметство, ул."Втора" №10
052200007
С.ГОЛЕМАНОВО, Сграда кметство, ул."Първа" №48
052200008
С.ИЗВОР МАХАЛА, Сграда кметство, ул."Главна" №20
052200009
С.КОСТА ПЕРЧЕВО, Сграда кметство, ул."Двадесет и втора" №2
052200010
С.ПОЛЕТКОВЦИ, Сграда кметство, ул."Първа" №28
052200011
С.СТАРОПАТИЦА, Сграда Клуб на пенсионера, ул."Първа" №40
052200012
С.ТОПОЛОВЕЦ, Сграда кметство, ул."Втора" №29
052200013
С.ЦАР-ПЕТРОВО, Сграда кметство, ул."Трета" №6

Секция №

ОИК 0522 Кула