На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0812 Генерал Тошево

081200001
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Клуб на пенсионера ул."Опълченска" №26
081200002
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДЯ "Радост" ул. Дора Габе №6
081200003
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДГ "Пролет"ул. Христо Ботев №18
081200004
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, СУ "Н. Й. Вапцаров" ул.В.Априлов №9
081200005
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ЦПЛР - Ученическо общежитие ул.Г.С.Раковски №14
081200006
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОУ" Хр. Смирненски" ул.Г.С. Раковски №16
081200007
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, Клуб на пенсионера ул."Петко Д. Петков" №38А
081200008
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДГ "Първи юни" ул.Мургаш №1
081200009
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, НЧ "Иван Вазов 1946" кв. Пастир ул. Ангел Кънчев №6
081200010
С.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, Кметство ул. "Първа " №17А
081200011
С.БАЛКАНЦИ, Кметство ул. "Четвърта" №3А
081200012
С.БЕЖАНОВО, Кметство ул."Четвърта" №12
081200013
С.ВАСИЛЕВО, НЧ "Александър Гичев -1907" ул. "Първа №2
081200014
С.ВЕЛИКОВО, Кметство ул. "Първа " №27
081200015
С.ГОРИЦА, Кметство ул."Втора" №7
081200016
С.ГРАДИНИ, Кметство ул. "Първа" №11А
081200017
С.ДЪБОВИК, Кметство ул."Първа" №15
081200018
С.ЖИТЕН, Кметство ул."Първа" №48
081200019
С.ЗОГРАФ, НЧ "НАУКА 1940" ул. "Първа" №11
081200020
С.ИЗВОРОВО, НЧ "Съединение-1943" ул."Седемнадесета" №2А
081200021
С.ЙОВКОВО, Кметство ул."Втора №35
081200022
С.КАЛИНА, НЧ "Калина - 1965" ул."Първа" №9
081200023
С.КАРДАМ, НЧ "Пробуда-1941" ул.Червеноармейска" №3
081200024
С.КАРДАМ, Клуб на пенсионера ул.Червеноармейска" №13
081200025
С.КОНАРЕ, Кметство ул."Седма" №1
081200026
С.КРАСЕН, НЧ "Йордан Йовков-1896" Сграда на кметство ул. "Първа" №105
081200027
С.КЪПИНОВО, Клуб на пенсионера ул."Дванадесета" №9А
081200028
С.ЛЮЛЯКОВО, Йордан Йовков-1943 с.Люляково ул.Първа№13
081200029
С.МАЛИНА, Клуб на пенсионера ул. "Първа" №15А
081200030
С.ПЕТЛЕШКОВО, Кметство ул."Първа" №9А
081200031
С.ПИСАРОВО, Кметство ул."Шеста" №2
081200032
С.ПЛЕНИМИР, Кметство ул. "Втора" №3
081200033
С.ПРЕСЕЛЕНЦИ, ОУ "Васил Левски" ул. "Втора" №13А
081200034
С.ПРИСАД, Клуб на пенсионера ул."Първа" №9А
081200035
С.ПЧЕЛАРОВО, НЧ " Св.Св.Кирил и Методий - 1897 ул. "Първа " №33 Б
081200036
С.РАВНЕЦ, Кметство ул. "Първа" №1
081200037
С.РОГОЗИНА, Кметство ул."Дванадесета" №3
081200038
С.РОСЕН, Кметство ул."Първа" №6
081200039
С.РОСИЦА, НЧ "Йордан Йовков" 1941 ул."Първа" №86А
081200040
С.СИРАКОВО, Кметство ул."Първа" №16
081200041
С.СНОП, Кметство ул."Първа" №35
081200042
С.СНЯГОВО, Кметство ул."Първа" №24
081200043
С.СПАСОВО, НЧ "Отец Паисий 1897 " ул."Първа" №14
081200044
С.СПАСОВО, НЧ "Отец Паисий 1897 " ул."Първа" №14
081200045
С.СРЕДИНА, Кметство ул. "Първа" №2
081200046
С.СЪРНИНО, Кметство ул. "Втора" №6
081200047
С.ЧЕРНООКОВО, Кметство ул."Десета" №3А

Секция №

ОИК 0812 Генерал Тошево