На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2325 Костенец

232500001
ГР.КОСТЕНЕЦ, СУ "Св. Климент Охридски"-Кабинет по изобр. изкуство, ул."Бреза" №6
232500002
ГР.КОСТЕНЕЦ, СУ "Св. Климент Охридски" - стая на I-ви клас, ул."Бреза" №6
232500003
ГР.КОСТЕНЕЦ, Спортен комплекс "Бенковски"-кафе сладкарница, ул."Свети Георги" №42
232500004
ГР.КОСТЕНЕЦ, ДГ "Здравец" - физкултурен салон, ул."Здравец" №2
232500005
ГР.КОСТЕНЕЦ, Общинска администрация-(бивше ОДК), ул."Боровец" №13Б
232500006
ГР.КОСТЕНЕЦ, ПГ "Георги Сава Раковски"- кабинет по биология, ул."Кирил и Методий" №5
232500007
ГР.КОСТЕНЕЦ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"-стая на I-ви етаж, ул."Кирил и Методий" №7
232500008
ГР.КОСТЕНЕЦ, НЧ "Прогрес-1907" - малък салон, ул."Петър Берон" №2
232500009
ГР.КОСТЕНЕЦ, Общинско помещение ж.к."Олимпиада" бл.11, вх.Б, ет.1
232500010
ГР.МОМИН ПРОХОД, ОУ "Хр. Смирненски"- ет.I-ви- стая на IV-ти клас, ул."Славянска" №3
232500011
ГР.МОМИН ПРОХОД, НЧ "Гео Милев-1954" - малък салон, ул."Хр.Ботев" №23
232500012
С.КОСТЕНЕЦ, Клуб на пенсионера, пл."Константин Костенечки" №12
232500013
С.КОСТЕНЕЦ, НЧ "Просвета-1881", ул."К.Костенечки" №1
232500014
С.КОСТЕНЕЦ, ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по музика, ул."Инчовица" №3
232500015
С.КОСТЕНЕЦ, ОУ "Константин Костенечки" - кабинет по хореография, ул."Инчовица" №3
232500016
С.КОСТЕНЕЦ, ОУ"Константин Костенечки"-кабинет по трудово обучение, ул."Инчовица" №3
232500017
С.ГОРНА ВАСИЛИЦА, Клуб - мах. Гледжова, с.Горна Василица-администр. сграда на кметството
232500018
С.ПЧЕЛИН, НЧ"Просвета-1913"- малък салон, с.Пчелин-сграда на читалището
232500019
С.ОЧУША, Административна сграда на нас. място с. Очуша-махала "Мартинска" №3

Секция №

ОИК 2325 Костенец