На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0712 Дряново

071200001
ГР.ДРЯНОВО, Дом на културата, ж.к. "Успех", I етаж
071200002
ГР.ДРЯНОВО, Общински клуб, бл."Бор", ул. "Шипка" №172
071200003
ГР.ДРЯНОВО, Спортна зала, ул. "Поп Харитон" №1
071200004
ГР.ДРЯНОВО, СУ "Максим Райкович", І етаж, ул. "Васил Левски" 16
071200005
ГР.ДРЯНОВО, СУ "Максим Райкович", І етаж, ул. "Васил Левски" 16
071200006
ГР.ДРЯНОВО, СУ "Максим Райкович", І етаж, ул. "Васил Левски" 16
071200007
ГР.ДРЯНОВО, СУ "Максим Райкович", І етаж, ул. "Васил Левски" 16
071200008
ГР.ДРЯНОВО, ПГИ "Рачо Стоянов" - І етаж, ул. "Трети март" 23
071200009
ГР.ДРЯНОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Шипка" 106
071200010
ГР.ДРЯНОВО, ПГИ "Рачо Стоянов" - І етаж, ул. "Трети март" 23
071200011
ГР.ДРЯНОВО, ПГИ "Рачо Стоянов" - І етаж, ул. "Трети март" 23
071200012
ГР.ДРЯНОВО, Клуб, ул."Матей Преображенски" №34 А
071200013
ГР.ДРЯНОВО, Дом на културата, ж.к. "Успех", ІІ етаж
071200014
С.ЦАРЕВА ЛИВАДА, Народно читалище "Върбан Генчев-1924", ул. "Ал.Стамболийски" 15
071200015
С.РАДОВЦИ, Сграда на кметството
071200016
С.СКАЛСКО, Сграда на читалището
071200017
С.ЯНТРА, Сграда на фурна, ул. "Иван Цанков" 2
071200018
С.ГОСТИЛИЦА, Клуб на кметството, ул. "Георги Димитров" 28
071200019
С.СЛАВЕЙКОВО, Клуб на пенсионера
071200020
С.ДЛЪГНЯ, Народно читалище"Ботьо Пенев-1900"
071200021
С.ГАНЧОВЕЦ, Народно читалище"Денчо Славов-1900", ул."Христо Дряновски" №3
071200022
С.КОСАРКА, Читалището
071200023
С.ГАНЧОВЕЦ, Народно читалище"Денчо Славов-1900", ул."Христо Дряновски" №3

Секция №

ОИК 0712 Дряново