На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0815 Добричка

081500001
С.САМУИЛОВО, ул."Първа" №20 - кметство/клуб на пенсионера/
081500002
С.АЛЦЕК, ул."Първа" №36а - ритуална зала
081500003
С.БАТОВО, ул."Трета" №1, I етаж- училище
081500004
С.БДИНЦИ, ул."Трета" №8а - кметство/ клуб на пенсионера/
081500005
С.БЕНКОВСКИ, ул."Седма" №3а - кметство /ритуална зала/ І етаж
081500006
С.БЕНКОВСКИ, ул.Двадесета" №14б - клуб на пенсионера
081500007
С.БОГДАН, ул."Първа" №5 - кметство /заседателна зала/
081500008
С.БОЖУРОВО, ул."Първа" №2Б - кметство /ритуална зала/
081500009
С.БРАНИЩЕ, ул."Първа" №19 - читалище
081500010
С.ВЕДРИНА, ул."Двадесет и шеста" №2 - читалище І етаж
081500011
С.ВЛАДИМИРОВО, ул."Първа" №54а - ритуална зала
081500012
С.ВОДНЯНЦИ, ул."Четвърта" №2 - кметство І етаж /младежки клуб/
081500013
С.ВРАТАРИТЕ, ул."Осма" №3 - кметство
081500014
С.ВРАЧАНЦИ, ул."Първа" №4а - читалище
081500015
С.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВО, ул."Първа" №1 - кметство
081500016
С.ДЕБРЕНЕ, ул."Дванадесета" №8 - клуб на пенсионера
081500017
С.ПОБЕДА, ул."Първа" №32 - читалище клуб на пенсионера
081500018
С.ПОЛКОВНИК МИНКОВО, ул."Пета" №2 - читалище
081500019
С.ДОБРЕВО, ул."Четвърта" №12 - читалище І етаж
081500020
С.ДОЛИНА, ул."Първа" №22 - кметство /клуб на пенсионера/ ет.I
081500021
С.ДОНЧЕВО, ул."Втора" №24 -старо училище І ет.
081500022
С.ДРАГАНОВО, ул."Първа" №44 кметство /зала за събрания/
081500023
С.ЕНЕВО, ул."Първа" №12в - кметство/клуб/, ІІ етаж
081500024
С.ЖИТНИЦА, ул."Първа" №30 - читалище /ритуална зала/
081500025
С.ЗЛАТИЯ, ул."Пета" №5 - читалище /клуб на пенсионера/
081500026
С.КАМЕН, ул."Трета " №17 - читалище
081500027
С.КАРАПЕЛИТ, ул."Първа" №48 - читалище /клуб на пенсионера/ I етаж
081500028
С.КОЗЛОДУЙЦИ, ул."Първа" №31 - кметство /клуб на пенсионера/ I етаж
081500029
С.КОТЛЕНЦИ, ул."Първа" №37 - читалище
081500030
С.КРАГУЛЕВО, ул."Първа" №24 - кметство /клуб на пенсионера/
081500031
С.ЛОВЧАНЦИ, ул."Осемнадесета" №3 - основно училище, І етаж
081500032
С.ЛОМНИЦА, ул."Трета" №18 - кметство /клуб на пенсионера/ I етаж
081500033
С.ЛЯСКОВО, ул."Трета" №9 - начално училище /физкултурен салон/- І етаж
081500034
С.МАЛКА СМОЛНИЦА, ул."Първа" №35 - читалище
081500035
С.МЕДОВО, ул."Първа" №10 - читалище
081500036
С.МЕТОДИЕВО, ул."Първа" №37 - читалище, I етаж
081500037
С.МИЛАДИНОВЦИ, ул."Първа" №13 - кметство
081500038
С.ОВЧАРОВО, ул."Първа" №1А - клуб на пенсионера
081500039
С.ОДРИНЦИ, ул."Първа" №11 - кметство /читалище/, I етаж
081500040
С.ОДЪРЦИ, ул."Първа" №29 -читалище /пенсионерски клуб/, I етаж
081500041
С.ОПАНЕЦ, ул."Първа" №13 - кметство /клуб за събрания/
081500042
С.ОРЛОВА МОГИЛА, ул."Шеста" №2 - кметство /пенсионерски клуб/ - I етаж
081500043
С.ПАСКАЛЕВО, ул."Тридесет и трета" №2 - основно училище - І етаж
081500044
С.ПЛАЧИДОЛ, ул."Първа" №5 - читалище /зала събрания/
081500045
С.ПОДСЛОН, ул."Първа" №15 - кметство
081500046
С.ПОЛКОВНИК СВЕЩАРОВО, ул."Шеста" №1а - кметство
081500047
С.ПОПГРИГОРОВО, ул."Шеста" №2 - кметство
081500048
С.ГЕШАНОВО, ул."Девета" №27 -читалище, I етаж
081500049
С.ПРИМОРЦИ, ул."Първа" №2 - кметство, I етаж
081500050
С.ПЧЕЛИНО, ул."Първа" №13 - читалище
081500051
С.ПЧЕЛНИК, ул."Първа" №10 - кметство /клуб на пенсионера/
081500052
С.РОСЕНОВО, ул."Първа" №43 - читалище
081500053
С.СВОБОДА, ул."Първа" №7 - читалище, I етаж
081500054
С.СЛАВЕЕВО, ул."Първа" №15 - кметство /читалище/, II етаж
081500055
С.СЛИВЕНЦИ, ул."Първа" №8 - кметство
081500056
С.СМОЛНИЦА, ул."Първа" №24 - училище, І етаж
081500057
С.ПОЛКОВНИК ИВАНОВО, ул."Първа" №20 - читалище /клуб на пенсионера/, І етаж
081500058
С.СТЕФАНОВО, ул."Първа" №70 - Общностен център
081500059
С.СТЕФАН КАРАДЖА, ул."Стара планина" №20а - читалище
081500060
С.СТОЖЕР, ул."Опълченска" №44 - читалище, I етаж
081500061
С.СТОЖЕР, ул."Опълченска" №43 - клуб на пенсионера
081500062
С.СОКОЛНИК, ул."Втора" №14 - кметство
081500063
С.ТЯНЕВО, ул."Първа" №4 - читалище
081500064
С.ФЕЛДФЕБЕЛ ДЕНКОВО, ул."Първа" №22 - кметство /ритуална зала/, I етаж
081500065
С.ХИТОВО, ул."Първа" №24 - клуб на пенсионера
081500066
С.ЦАРЕВЕЦ, ул."Първа" №18 - кметство - I етаж
081500067
С.ЧЕРНА, ул."Първа" №13 - читалище /младежки клуб/

Секция №

ОИК 0815 Добричка