На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0316 Дългопол

031600001
ГР.ДЪЛГОПОЛ, НУ "Иван Вазов", ул."Иван Вазов" №15
031600002
ГР.ДЪЛГОПОЛ, НУ "Иван Вазов", ул."Иван Вазов" №15
031600003
ГР.ДЪЛГОПОЛ, ДГ "Зорница", ул."Тодор Каблешков" №1
031600004
ГР.ДЪЛГОПОЛ, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Васил Левски" №2
031600005
ГР.ДЪЛГОПОЛ, СУ "Св.Климент Охридски", ул."Васил Левски" №2
031600006
ГР.ДЪЛГОПОЛ, Ритуална зала "Младост" ул. "Тодор Илиев" №1/пенсионерски клуб/
031600007
ГР.ДЪЛГОПОЛ, Ритуална зала "Младост" ул. "Тодор Илиев" №1
031600008
С.АСПАРУХОВО, Читалище "Добри Иванов Недев"/зрителна зала/
031600009
С.БОРЯНА, Сграда на кметство Боряна
031600010
С.САВА, Читалище"Светлина-1928"/зала/
031600011
С.РОЯК, Младежки клуб
031600012
С.КАМЕН ДЯЛ, Читалище "Светлина"/зала/
031600013
С.КРАСИМИР, Сграда на кметство Красимир
031600014
С.КОМУНАРИ, Пенсионерски клуб
031600015
С.ПАРТИЗАНИ, ОУ "Христо Ботев", ул."Петнадесета" №11
031600016
С.ПАРТИЗАНИ, ОУ "Христо Ботев", ул."Петнадесета" №11
031600017
С.АРКОВНА, Сграда на кметство Арковна/Ритуална зала
031600018
С.ЛОПУШНА, ОУ "Митко Палаузов", ул."Първа" №32
031600019
С.ЛОПУШНА, ОУ "Митко Палаузов", ул."Първа" №32
031600020
С.МЕДОВЕЦ, СУ "Назъм Хикмет", ул."Първа" №22
031600021
С.МЕДОВЕЦ, СУ "Назъм Хикмет", ул."Първа" №22
031600022
С.ПОЛЯЦИТЕ, Сграда на кметство Поляците/ритуална зала,ул."Четвърта" №24
031600023
С.ЦОНЕВО, Пенсионерски клуб в Ритуална зала,ул."Тринадесета" №1
031600024
С.ЦОНЕВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Христо Трендафилов" №52
031600025
С.ЦОНЕВО, ОУ "Христо Ботев", ул."Христо Трендафилов" №52
031600026
С.ЦОНЕВО, Пенсионерски клуб в кв.Яворово, ул."Четиридесета" №1
031600027
С.ВЕЛИЧКОВО, Сградата на кметство Величково-ритуална зала

Секция №

ОИК 0316 Дългопол