На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0620 Козлодуй

062000001
ГР.КОЗЛОДУЙ, Квартален клуб ул."Христо Ботев" №145
062000002
ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Христо Ботев" ул. "Хан Аспарух" №5
062000003
ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий" ул."Стефан Караджа" №22
062000004
ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Радост" ул."Васил Воденичарски" №3
062000005
ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Мир" в жилищен комплекс №1
062000006
ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Христо Ботев" ул. "Хан Аспарух" №5
062000007
ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Слънчице" ул."П. Р. Славейков" №6
062000008
ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Св.св. Кирил и Методий" ул."Стефан Караджа" №22
062000009
ГР.КОЗЛОДУЙ, СУ "Св.св. Кирил и Методий" ул."Стефан Караджа" №22
062000010
ГР.КОЗЛОДУЙ, ПГЯЕ "Игор Курчатов" ул."Освободител" №50
062000011
ГР.КОЗЛОДУЙ, ДГ "Звънче" в жилищен комплекс №3
062000012
ГР.КОЗЛОДУЙ, НУ "Васил Левски" ул."Свилен Русев" №27
062000013
ГР.КОЗЛОДУЙ, НУ "Васил Левски" ул."Свилен Русев" №27
062000014
ГР.КОЗЛОДУЙ, НУ "Васил Левски" ул."Свилен Русев" №27
062000016
С.ХЪРЛЕЦ, Квартален клуб/Бежанска махала/ул."Цар Освободител" №45
062000017
С.ХЪРЛЕЦ, Народно читалище "Никола Вапцаров - 1927" ул."Георги Димитров" №36
062000018
С.ХЪРЛЕЦ, Здравна служба ул."Георги С. Раковски" №13
062000019
С.ГЛОЖЕНЕ, Кафе аператив "Ловна среща" ул."Ленин" №31
062000020
С.ГЛОЖЕНЕ, ОУ "Христо Ботев" ул."Паисий Хилендарски" №1
062000021
С.ГЛОЖЕНЕ, ОУ "Христо Ботев" ул."Паисий Хилендарски" №1
062000022
С.ГЛОЖЕНЕ, ДГ "Радост" ул."Маршал Бирюзов" №77
062000023
С.БУТАН, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул. "Христо Ботев" №1
062000024
С.БУТАН, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" ул. "Христо Ботев" №1
062000025
С.БУТАН, ДГ "1 - ви юни" ул. "Георги Димитров" №80
062000026
С.КРИВА БАРА, Бивша сграда на НУ "Гео Милев", ул."Георги Димитров" №45

Секция №

ОИК 0620 Козлодуй