На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0218 Руен

021800001
С.РУЕН, СУ "Елин Пелин"
021800002
С.РУЕН, СУ "Елин Пелин"
021800003
С.РУЕН, Ритуална зала
021800004
С.БИЛКА, Училището
021800005
С.ВИШНА, Кметството
021800006
С.ВРЕСОВО, Училището
021800007
С.ДОБРА ПОЛЯНА, Кметството
021800008
С.ДОБРОМИР, Клуба в Кметството
021800009
С.ДОБРОМИР, ОУ "Алеко Константинов"
021800010
С.ДРОПЛА, Кметството
021800011
С.ДЪСКОТНА, ОУ "Климент Охридски"
021800012
С.ЗАИМЧЕВО, Кметството
021800013
С.ЗАЙЧАР, Ритуална зала
021800015
С.КАМЕНЯК, Кметството
021800016
С.КАРАВЕЛЬОВО, Училището
021800017
С.ЛИСТЕЦ, Кметството
021800018
С.ЛЮЛЯКОВО, СУ"Отец Паисий"
021800019
С.ЛЮЛЯКОВО, ДГ Люляково
021800020
С.ЛЮЛЯКОВО, ДГ Люляково
021800021
С.МРЕЖИЧКО, Читалището
021800022
С.ПЛАНИНИЦА, ОУ "Н.Й.Вапцаров"
021800023
С.ПЛАНИНИЦА, ОУ "Н.Й.Вапцаров"
021800024
С.ПОДГОРЕЦ, Училището
021800025
С.ПРЕОБРАЖЕНЦИ, ЦДГ Преображенци
021800026
С.ПРИПЕК, Кметството
021800027
С.ПРОСЕНИК, Читалище "Р.Кехайов"
021800028
С.ПРОСЕНИК, ОУ "Кирил и Методий"
021800029
С.РАЗБОЙНА, ОУ"Д-Р Петър Берон"
021800030
С.РЕЧИЦА, ОУ "А.С.Макаренко"
021800031
С.РОЖДЕН, Училището
021800032
С.РУДИНА, ДГ Рудина
021800033
С.РУПЧА, Читалището
021800034
С.РЪЖИЦА, ОУ"Иван Вазов"
021800035
С.РЪЖИЦА, ОУ"Иван Вазов"
021800036
С.СИНИ РИД, Училището
021800037
С.СКАЛАК, ОУ "Йордан Йовков"
021800038
С.СНЕЖА, Кметството
021800039
С.СНЯГОВО, Кметството
021800041
С.СОКОЛЕЦ, Кметството
021800042
С.СРЕДНА МАХАЛА, Читалището
021800043
С.СТРУЯ, Кметството
021800044
С.ТОПЧИЙСКО, ОУ "Реджеб Кюпчю"
021800045
С.ТОПЧИЙСКО, ОУ "Реджеб Кюпчю"
021800046
С.ТРЪНАК, Училището
021800047
С.ТРЪНАК, Училището
021800048
С.ЧЕРЕША, Кметството
021800049
С.ШИВАРОВО, Кметството
021800051
С.ЯБЪЛЧЕВО, НУ "Петър Берон"
021800052
С.ЯСЕНОВО, Читалището

Секция №

ОИК 0218 Руен