На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2127 Рудозем

212700001
ГР.РУДОЗЕМ, Бивше ОУ "Д-р Петър Берон", Читалище
212700002
ГР.РУДОЗЕМ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий"- Централен вход, ет. 1, стая №1
212700003
ГР.РУДОЗЕМ, Дом на Културата
212700004
ГР.РУДОЗЕМ, Бивше НУ "Васил Априлов" - Централен вход, ет. 1, стая №1
212700005
ГР.РУДОЗЕМ, Бивше НУ "Васил Априлов"- вход към детска градина,ет. 1, стая №3
212700006
ГР.РУДОЗЕМ, СУ "Св.Св. Кирил и Методий"- вх.към военно поделение,ет.1,стая №5
212700007
С.БЯЛА РЕКА, Кметството
212700008
С.ВОЙКОВА ЛЪКА, Кметството
212700009
С.РИБНИЦА, Читалище
212700010
С.ГРАМАДЕ, Кметството
212700011
С.ЧЕПИНЦИ, СУ "Христо Ботев", ет. 1, стая №1
212700012
С.ЧЕПИНЦИ, Читалище
212700013
С.ЕЛХОВЕЦ, Читалище
212700014
С.ВИТИНА, Клуб
212700015
С.ПОЛЯНА, Кметството
212700016
С.МОЧУРЕ, Кметството
212700017
С.ПЛОВДИВЦИ, Читалище
212700018
С.КОРИТАТА, Кметството
212700019
С.ИВАНОВО, Магазин
212700020
С.БОРИЕ, Читалище
212700021
С.РАВНИНАТА, Кметството
212700022
С.СОПОТОТ, Кметство
212700023
С.ЕЛХОВЕЦ, ОУ "Христо Ботев" - централен вход, ет. 1, ст.1, кабинет по англ. език
212700024
С.БЪРЧЕВО, Младежки клуб
212700025
С.ОГЛЕД, Кметството

Секция №

ОИК 2127 Рудозем