На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2629 Симеоновград

262900001
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Г.Заимов" №1-ОУ"Ив.Вазов"
262900002
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Г.Заимов" №1-ОУ"Ив.Вазов"
262900003
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Хр.Ботев" №37-СУ"Св.Климент Охридски"
262900004
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Хр.Ботев" №37-СУ"Св.Климент Охридски"
262900005
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Иван Арнаудов" №10-НУ"Отец Паисий"
262900006
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Иван Арнаудов" №10-НУ"Отец Паисий"
262900007
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Иван Арнаудов" №10-НУ"Отец Паисий"
262900008
ГР.СИМЕОНОВГРАД, ул."Хр.Ботев" №37-СУ"Св.Климент Охридски"
262900009
С.СВИРКОВО, Кметство
262900010
С.ТРОЯН, Кметство
262900011
С.ДРЯНОВО, Кметство
262900012
С.ТЯНЕВО, Кметство
262900013
С.КАЛУГЕРОВО, Ритуална зала
262900014
С.НАВЪСЕН, Кметство
262900015
С.ПЯСЪЧЕВО, Бивше читалище "Просвета"
262900016
С.КОНСТАНТИНОВО, Кметство

Секция №

ОИК 2629 Симеоновград