На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1511 Долни Дъбник

151100001
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Васил Левски" №30, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100002
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Васил Левски" №30, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100003
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Хр. Янчев" №58, СУ "Христо Ботев"
151100004
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Л. Каравелов" №5, ДГ "Щастливо детство"
151100005
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Хан Омуртаг" №2а, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100006
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Ген. Ганецки" №6, Клуб на инвалида
151100007
ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ул. "Хр. Янчев" №58, СУ "Христо Ботев"
151100008
С.ГРАДИНА, ул. "Кирил и Методий" №2а, Сграда на Кметството
151100009
С.ПЕТЪРНИЦА, ул. "Г. Димитров" №9, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100010
С.ПЕТЪРНИЦА, ул. "Г. Димитров" №9, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100011
С.БЪРКАЧ, ул. "В. И. Ленин" №2, Сградата на Кметството
151100012
С.КРУШОВИЦА, ул. "Г. Димитров" №62, Клуб на пенсионера
151100013
С.КРУШОВИЦА, ул. "Д. Благоев" №1, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100014
С.КРУШОВИЦА, ул. "Д. Благоев" №1, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100015
С.САДОВЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, ОУ "Христо Ботев"
151100016
С.САДОВЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №9, Клуб на пенсионера
151100017
С.САДОВЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, ОУ "Христо Ботев"
151100018
С.САДОВЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №2, ОУ "Христо Ботев"
151100019
С.ГОРНИ ДЪБНИК, ул. "Г. Димитров" №89, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100020
С.ГОРНИ ДЪБНИК, ул. "Г. Димитров" №89, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
151100021
С.ГОРНИ ДЪБНИК, ул. "Г. Димитров" №89, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Секция №

ОИК 1511 Долни Дъбник