На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0301 Аврен

030100001
С.АВРЕН, ОУ "Христо Ботев", ул."Йордан Ноев" №46
030100002
С.БЕНКОВСКИ, НЧ "Зора 1 - 1937", ул."Марица" №29А
030100003
С.БЛИЗНАЦИ, НЧ "П.Р. Славейков - 1928", ул."Камчия" №67
030100004
С.БОЛЯРЦИ, НЧ "Христо Ботев - 1927", ул."Илинден" №28
030100005
С.ДЪБРАВИНО, ОУ "Св. Климент Охридски", ул."Свети Климент" №12
030100006
С.ДЪБРАВИНО, Младежки клуб, ул."Камчия" №22
030100007
С.ЗДРАВЕЦ, Клуб на пенсионера, ул."Св. Арх. Михаил" №31
030100008
С.КАЗАШКА РЕКА, НЧ "Пробуда - 1927", ул."Рила" №7
030100009
С.КИТКА, НЧ "Просвета - 1997", ул."Люляк" №32
030100010
С.КРУША, НЧ "Пробуда 2010", ул."Първа" №16
030100011
С.ПРИСЕЛЦИ, НЧ "Просвета - 1927", ул."Централна" №27
030100012
С.РАВНА ГОРА, НЧ "Искра - 1927", ул."Искър" №1
030100013
С.САДОВО, НЧ "Христо Ботев - 1925", ул."Христо Ботев" №15
030100014
С.СИНДЕЛ, Фоайе на НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1908", ул."Н. Вапцаров" №2
030100015
С.ТРЪСТИКОВО, Клуб на пенсионера, ул."Кирил и Методий" №40
030100016
С.ЦАРЕВЦИ, Клуб на пенсионера, ул."Лилия" №1
030100017
С.ЮНАК, Народно читалище "Просвета - 1927 г.", ул."Васил Левски" №29

Секция №

ОИК 0301 Аврен