На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0414 Златарица

041400001
ГР.ЗЛАТАРИЦА, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - ул. Димитър Палев №3
041400002
ГР.ЗЛАТАРИЦА, ПГ по МСС "Никола Златарски" - ул. Ропотамо №19
041400003
ГР.ЗЛАТАРИЦА, СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - ул. Димитър Палев №3
041400004
С.РОДИНА, Сградата на кметството, ул. Четвърта №6
041400005
С.ГОРСКО НОВО СЕЛО, Читалище "Пробуждане-1902"- ул. Георги Димитров №31
041400006
С.СЛИВОВИЦА, Кметството, ул. Първа №28Б
041400007
С.РОСНО, Кметството, ул. Пета №4
041400008
С.ДОЛНО ШИВАЧЕВО, Кметството, ул. Квартал Долно Шивачево №26
041400009
С.КАЛАЙДЖИИ, Читалище "Балкански извори-2002", ул. Пета №2
041400010
С.РЕЗАЧ, Кметството, №47
041400011
С.СРЕДНО СЕЛО, Кметството, №49
041400012
С.РАЗСОХА, Кметството, №105
041400013
С.ДЕДИНЦИ, с. Дедина - Кметството №7

Секция №

ОИК 0414 Златарица