На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2306 Божурище

230600001
ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нова сграда, бул. "Иван Вазов" №10
230600002
ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нова сграда, бул. "Иван Вазов" №10
230600003
ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - стара сграда, бул. "Иван Вазов" №10
230600004
ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нов квартал, ул."Здравец" №5
230600005
ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - стара сграда, бул. "Иван Вазов" №10
230600006
ГР.БОЖУРИЩЕ, СУ"Летец Хр.Топракчиев" - нов квартал, ул."Здравец" №5
230600007
С.ПРОЛЕША, Читалището, ул. "Христо Ботев" №81А
230600008
С.ХЕРАКОВО, Сградата на фитнеса, ул. "Васил Левски" №2А
230600009
С.ХРАБЪРСКО, Сградата на кметството, ул. "Липа" №6
230600010
С.ГУРМАЗОВО, Читалището, ул. "Младен Панов" №12
230600011
С.ПОЖАРЕВО, Читалището, ул. "Космонавт Георги Иванов" №103
230600012
С.ЗЛАТУША, Сградата на кметството и пенсионерски клуб, ул. "Гранит" №5

Секция №

ОИК 2306 Божурище