На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2404 Братя Даскалови

240400001
С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ул."Септемврийци" №64, Младежки център
240400002
С.СЪЕДИНЕНИЕ, автоспирка
240400003
С.ГОРНО БЕЛЕВО, читалище
240400004
С.ПАРТИЗАНИН, читалище
240400005
С.ЧЕРНА ГОРА, ул. "В. Левски" №1,Основно училище
240400006
С.ЧЕРНА ГОРА, ул. "Ален мак" №26, Младежки център
240400007
С.ПЛОДОВИТОВО, ул. "Прогрес" №4, читалище
240400008
С.МИРОВО, ул. "24-ти май" №24Б, Клуб на пенсионера
240400009
С.ОПЪЛЧЕНЕЦ, Читалище
240400010
С.ОРИЗОВО, ул. "Тракия" №32, стая №3, Училище
240400011
С.ОРИЗОВО, ул. "Тракия" №32, стая №7, Училище
240400012
С.ГРАНИТ, ул."23-ти септември" №43, читалище
240400013
С.СЪРНЕВЕЦ, Ритуална зала
240400014
С.ПРАВОСЛАВ, читалище
240400015
С.ВЕРЕН, клуб на пенсионера
240400016
С.КОЛЮ МАРИНОВО, клуб на пенсионера
240400017
С.МАЛКО ДРЯНОВО, Кметството
240400018
С.МЕДОВО, читалище с.Медово
240400019
С.МАРКОВО, клуб на пенсионера
240400020
С.ГОЛЯМ ДОЛ, читалище с.Голям дол
240400021
С.НАЙДЕНОВО, автоспирка
240400022
С.ДОЛНО НОВО СЕЛО, читалище
240400023
С.ГОРНО НОВО СЕЛО, читалище

Секция №

ОИК 2404 Братя Даскалови