На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0610 Враца

061000001
ГР.ВРАЦА, Филиал на МУ София "Проф.д-р Иван Митев", ул."Втори юни" №179
061000002
ГР.ВРАЦА, ЦСОП "Д-р Петър Берон", ул."Огоста" №4
061000003
ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"
061000004
ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"
061000005
ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"
061000006
ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"
061000007
ГР.ВРАЦА, ОУ "Васил Левски", ж.к."Младост"
061000008
ГР.ВРАЦА, СУ "Христо Ботев", II корпус, бул. "Втори юни" №56
061000009
ГР.ВРАЦА, ЦСОП "Д-р Петър Берон", ул."Огоста" №4
061000010
ГР.ВРАЦА, ЦСОП "Д-р Петър Берон", ул."Огоста" №4
061000011
ГР.ВРАЦА, СУ "Христо Ботев", II корпус, бул. "Втори юни" №56
061000012
ГР.ВРАЦА, Пенсионерски клуб "Еделвайс", ул. "Ген.Леонов" №95
061000013
ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация" №32
061000014
ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация" №32
061000015
ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация" №32
061000016
ГР.ВРАЦА, СУ "Христо Ботев", ул."Ген. Леонов" №37
061000017
ГР.ВРАЦА, НУ "Иван Вазов", бул."Демокрация" №32
061000018
ГР.ВРАЦА, ПЕГ "Йоан Екзарх" ул."Цар Обединител" №9
061000019
ГР.ВРАЦА, ПЕГ "Йоан Екзарх" ул."Цар Обединител" №9
061000020
ГР.ВРАЦА, ПЕГ "Йоан Екзарх" ул."Цар Обединител" №9
061000021
ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген. Леонов" №37
061000022
ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген. Леонов" №37
061000023
ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген. Леонов" №37
061000024
ГР.ВРАЦА, СУ "Хр. Ботев" ул. "Ген. Леонов" №37
061000025
ГР.ВРАЦА, ППМГ-"Акад. Иван Ценов" бул."Демокрация" №18
061000026
ГР.ВРАЦА, ППМГ-"Акад. Иван Ценов" бул."Демокрация" №18
061000027
ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12
061000028
ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12
061000029
ГР.ВРАЦА, СУ "Отец Паисий" ул."Ал. Стамболийски" №10
061000030
ГР.ВРАЦА, СУ "Отец Паисий" ул."Ал. Стамболийски" №10
061000031
ГР.ВРАЦА, СУ "Отец Паисий" ул."Ал. Стамболийски" №10
061000032
ГР.ВРАЦА, НУ "Св. Софроний Врачански", ул. "Ст. Калъчев" №2
061000033
ГР.ВРАЦА, НУ "Св. Софроний Врачански", ул. "Ст. Калъчев" №2
061000034
ГР.ВРАЦА, НУ "Св. Софроний Врачански", ул. "Ст. Калъчев" №2
061000035
ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12
061000036
ГР.ВРАЦА, СУ "Козма Тричков" ул. "Антим I" №12
061000037
ГР.ВРАЦА, НУ "Иванчо Младенов" ул."Антим I" №4
061000038
ГР.ВРАЦА, НУ "Иванчо Младенов" ул."Антим I" №4
061000039
ГР.ВРАЦА, НУ "Иванчо Младенов" ул."Антим I" №4
061000040
ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17
061000041
ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17
061000042
ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17
061000043
ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17
061000044
ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17
061000045
ГР.ВРАЦА, СУ "Васил Кънчов" ул."Хан Аспарух" №17
061000046
ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14
061000047
ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14
061000048
ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14
061000049
ГР.ВРАЦА, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Сестри Хаджикръстеви" №14
061000050
ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3
061000051
ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3
061000052
ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3
061000053
ГР.ВРАЦА, ПГТР /Текстилен техникум/, ул. "Христо Смирненски" №3
061000054
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000055
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000056
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000057
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000058
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000059
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000060
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000061
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000062
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000063
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000064
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000065
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000066
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000067
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000068
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000069
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000070
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000071
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000072
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000073
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000074
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000075
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000076
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000077
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000078
ГР.ВРАЦА, кв. Бистрец - клуб на пенсионера
061000079
ГР.ВРАЦА, кв. Кулата - салон на пълномощничество
061000080
ГР.ВРАЦА, СУ "Никола Войводов" ж.к."Дъбника"
061000081
С.ЧЕЛОПЕК, Салон на читалище "Огнище-1930", ул. Н. Марков-Колката" №1
061000082
С.ПАВОЛЧЕ, Бивше ОУ "Христо Ботев", ул. Христо Ботев" №10
061000083
С.КОСТЕЛЕВО, Клуб до кметството, ул. "Христо Ботев" №25
061000084
С.ВЕСЛЕЦ, Голям салон на Културен дом, ул. "Г. Димитров" №15
061000085
С.ГОРНО ПЕЩЕНЕ, Пенсионерски клуб "Златна есен", ул. "Ленин" №23А
061000086
С.ТИШЕВИЦА, ОбУ "Св. Климент Охридски", ул. "Васил Левски" №1
061000087
С.ВИРОВСКО, Читалище "Просвета - 1927"
061000088
С.МРАМОРЕН, Малък салон на читалище "Милин камък - 1927"
061000089
С.ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, Пенсионерски клуб "Здравец", ул. "Г. Димитров" №1
061000090
С.БАНИЦА, ОбУ "Христо Ботев", ул. 9 септември" №8
061000091
С.БАНИЦА, Читалище "Светлина - 1910", ул. 9 септември" №6
061000092
С.МАЛО ПЕЩЕНЕ, Салон при сградата на кметството
061000093
С.ОХОДЕН, Пенсионерски клуб "Изгрев - 2012", ул. Г. Димитров" №31
061000094
С.ЗГОРИГРАД, Пенсионерски клуб, ул. Йордан Лютибродски" №3
061000095
С.ЗГОРИГРАД, Младежки клуб, ул. Йордан Лютибродски" №3
061000096
С.НЕФЕЛА, Салона на читалище "Св. Св. Кирил и Методий-2007", ул. "Хр. Ботев" №2
061000097
С.БЕЛИ ИЗВОР, Сграда на бивше ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", стая №2
061000098
С.ВЛАСАТИЦА, Салон на Културен дом, ул. "Г. Димитров" №13
061000099
С.ЛИЛЯЧЕ, Читалище "Просвета - 1927", ул. "Кирил и Методий" №1
061000100
С.ЛИЛЯЧЕ, Пенсионерски клуб "Божия мост", ул. "Кирил и Методий" №1
061000101
С.ЧИРЕН, Читалище "Пробуждане", ул. Дружба" №8
061000102
С.ДЕВЕНЕ, Читалище "Съзнание - 1926"
061000103
С.ТРИ КЛАДЕНЦИ, Читалище "Отец Паисий-1927", ул. "Комсомолска" №2
061000104
С.ЛЮТАДЖИК, Салон на кметството
061000105
С.ВЪРБИЦА, Клуб на пенсионера

Секция №

ОИК 0610 Враца