На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2343 Своге

234300001
ГР.СВОГЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон" №29
234300002
ГР.СВОГЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон" №29
234300003
ГР.СВОГЕ, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ГРАДИЩЕ-1907",ул."Цар Симеон" №29
234300004
ГР.СВОГЕ, СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче" №2
234300005
ГР.СВОГЕ, СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче" №2
234300006
ГР.СВОГЕ, СУ"ИВАН ВАЗОВ",ул."Звънче" №2
234300007
ГР.СВОГЕ, НУ"Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",ул."Циолковский" №2
234300008
ГР.СВОГЕ, КВАРТАЛЕН КЛУБ,ул."Петър Берон" №36
234300009
С.ЖЕЛЕН, С.ЖЕЛЕН-Библиотеката
234300010
С.БАТУЛИЯ, с.Батулия- Клуба под сградата на кметсткото наместничество
234300011
С.БОВ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
234300012
С.БРЕЗЕ, с. Брезе - КМЕТСТВОТО
234300013
С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО,ул."Първа" №1
234300014
С.ВЛАДО ТРИЧКОВ, ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН",ул."Трета" №2
234300015
С.ГАБРОВНИЦА, ЗДРАВНАТА СЛУЖБА
234300016
С.БОВ (ГАРА БОВ), НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"СВЕТЛИНА-1896"/малък салон/,ул."Издримец" №6
234300017
С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ-1934",площад "Центъра" №2
234300018
С.ЛАКАТНИК(ГАРА ЛАКАТНИК), ОУ "ХРИСТО БОТЕВ",ул."Христо Ботев" №14
234300019
С.ГУБИСЛАВ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
234300020
С.ДОБЪРЧИН, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
234300021
С.ДРУЖЕВО, СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ
234300022
С.ЕЛЕНОВ ДОЛ, с. ЕЛЕНОВ ДОЛ, СГРАДАТА НА МАГАЗИНА
234300023
С.ЦЕРОВО, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН №12
234300024
С.ЦЕРОВО, ОУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ", УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН №12
234300025
С.ЗАСЕЛЕ, С.ЗАСЕЛЕ-МЛАДЕЖКИ КЛУБ
234300026
С.ЗИМЕВИЦА, С.ЗИМЕВИЦА-МЛАДЕЖКИ КЛУБ
234300027
С.ИСКРЕЦ, ОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",ул."Христо Ботев" №9
234300028
С.ИСКРЕЦ, ОУ"СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",ул."Христо Ботев" №9
234300029
С.РЕДИНА, гр.Своге -НУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",ул."Циолковский" №2
234300030
С.ЛАКАТНИК, МЛАДЕЖКИ КЛУБ
234300031
С.ЛЕСКОВДОЛ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
234300032
С.ЛУКОВО, КЛУБА В КМЕТСТВОТО
234300033
С.МИЛАНОВО, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ"ПРОБУДА-1927,ул."Мушат" №11
234300034
С.ОГОЯ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО на с.ОГОЯ
234300035
С.ОПЛЕТНЯ, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО на с. ОПЛЕТНЯ
234300036
С.ОСЕНОВЛАГ, БИВШЕ ОУ"СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" в с.Осеновлаг
234300037
С.РЕБРОВО, ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН",ул."Стара планина" №5
234300038
С.ЯБЛАНИЦА, КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО
234300039
С.СВИДНЯ, ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",ул."Отец Паисий" №14
234300040
С.ТОМПСЪН, С.ТОМПСЪН-КЛУБА В КМЕТСТВОТО

Секция №

ОИК 2343 Своге