На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2138 Чепеларе

213800001
ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, Пенсионерски клуб, ул. "Васил Дечев" №043
213800002
ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" №004
213800003
ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" №004
213800004
ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" №004
213800005
ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" №004
213800006
ГР.ЧЕПЕЛАРЕ, СУ "Васил Дечев" - Основно Училище, ул. "Полк. Дичо Петров" №004
213800007
С.ПАВЕЛСКО, ОУ "Цар Симеон І"
213800008
С.ПРОГЛЕД, Сградата на читалището
213800009
С.ХВОЙНА, Сградата на кметството
213800010
С.МАЛЕВО, Сградата на читалището
213800011
С.ОРЕХОВО, Сградата на читалището
213800012
С.БОГУТЕВО, Сградата на общински клуб
213800013
С.ЗАБЪРДО, Сградата на читалището
213800014
С.ОСТРИЦА, Сградата на кметско наместничество
213800015
С.ЛИЛЕКОВО, Сградата на кметско наместничество
213800016
С.ЗОРНИЦА, Сградата на читалището

Секция №

ОИК 2138 Чепеларе