На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1833 Сливо поле

183300001
ГР.СЛИВО ПОЛЕ, бул. "България" №15, СУ "Св. Паисий Хилендарски"
183300002
ГР.СЛИВО ПОЛЕ, бул. "България" №15, СУ "Св. Паисий Хилендарски"
183300003
ГР.СЛИВО ПОЛЕ, ул. "Дружба" №25, Бивш клуб на пенсионера
183300004
ГР.СЛИВО ПОЛЕ, ул. "Дружба" №25, Бивш клуб на пенсионера
183300005
С.БОРИСОВО, ул. "Одрин" №1, Клуб на пенсионера
183300006
С.ЮДЕЛНИК, ул. "Черно море" №2, Киносалон
183300007
С.КОШАРНА, ул. "Васил Левски" №7, Клуб на пенсионера
183300008
С.СТАМБОЛОВО, ул. "Стефан Стамболов" №6, Киносалон
183300009
С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, ул. "Хан Аспарух" №29, ОУ "Иван Вазов"
183300010
С.ГОЛЯМО ВРАНОВО, ул. "Хан Аспарух" №29, ОУ "Иван Вазов"
183300011
С.МАЛКО ВРАНОВО, ул. "Възраждане" №35, Читалище
183300012
С.БАБОВО, ул. "Марин Павлов" №12, Клуб на пенсионера
183300013
С.БРЪШЛЕН, ул. "Кирил и Методий" №1, Читалище
183300014
С.РЯХОВО, ул. "Хан Аспарух" №20, Бивше СПТУ
183300015
С.РЯХОВО, ул. "Цар Борис Първи" №8, Основно училище
183300016
С.РЯХОВО, ул. "Цар Самуил" №19, Клуб на пенсионера
183300017
С.ЧЕРЕШОВО, ул. "Васил Левски" №47, Сградата на пощата

Секция №

ОИК 1833 Сливо поле