На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1321 Пещера

132100001
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Михаил Куманов", ул."Младост" №10
132100002
ГР.ПЕЩЕРА, НУ "Михаил Куманов", ул."Младост" №10
132100003
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Любен Каравелов", ул."Веселин Стайков" №15
132100004
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Любен Каравелов", ул."Веселин Стайков" №15
132100005
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Любен Каравелов", ул."Веселин Стайков" №15
132100006
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Любен Каравелов", ул."Веселин Стайков" №15
132100007
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Любен Каравелов", ул."Веселин Стайков" №15
132100008
ГР.ПЕЩЕРА, Търговски обект, ул."Петър Раков" №21
132100009
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Патриарх Евтимий", ул."Васил Левски" №1
132100010
ГР.ПЕЩЕРА, НУ "Михаил Каролиди", ул."Иван Попов" №1
132100011
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Патриарх Евтимий", ул."Васил Левски" №1
132100012
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Патриарх Евтимий", ул."Васил Левски" №1
132100013
ГР.ПЕЩЕРА, СУ "Св. Кл. Охридски", ул."Димчо Дебелянов" №4
132100014
ГР.ПЕЩЕРА, СУ "Св. Кл. Охридски", ул."Димчо Дебелянов" №4
132100015
ГР.ПЕЩЕРА, ПГХВТ "Ат.Ченгелев", ул."Св. Константин" №54
132100016
ГР.ПЕЩЕРА, НУ "Михаил Каролиди", ул."Иван Попов" №1
132100017
ГР.ПЕЩЕРА, НУ "Михаил Каролиди", ул."Иван Попов" №1
132100018
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "П.Р.Славейков", ул."Трети Март" №3
132100019
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "П.Р.Славейков", ул."Трети Март" №3
132100020
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "П.Р.Славейков", ул."Трети Март" №3
132100021
ГР.ПЕЩЕРА, Търговски обект, ул."Симон Налбант" №53
132100022
ГР.ПЕЩЕРА, ЗОХ в Търговски център "Лазур", ул."Симон Налбант" №70
132100023
ГР.ПЕЩЕРА, ОУ "Михаил Куманов", ул."Младост" №10
132100026
С.РАДИЛОВО, Ритуална зала, ул."Г.Ангелиев" №39
132100027
С.РАДИЛОВО, Клуб на пенсионера, ул."Г.Ангелиев" №39
132100028
С.КАПИТАН ДИМИТРИЕВО, ЗОХ в Ч-ще "Сергей Румянцев-1909", ул."Георги Димитров" №33

Секция №

ОИК 1321 Пещера