На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0413 Елена

041300001
ГР.ЕЛЕНА, Обреден дом ул. "Иларион Макариополски" №13
041300002
ГР.ЕЛЕНА, Бивш Общински детски комплекс, ул.Йеромонах Йосиф Брадати №36
041300003
ГР.ЕЛЕНА, Клуб на пенсионера, ул."Ил. Макариополски" №5
041300004
ГР.ЕЛЕНА, Синдикален дом, ул.Ил. Макариополски №4
041300005
ГР.ЕЛЕНА, Детска ясла, ул."Иван Момчилов" №52
041300006
ГР.ЕЛЕНА, Детска ясла, ул."Иван Момчилов" №52
041300007
С.БЕБРОВО, Кметството ул. "Четвърта" №5А,
041300008
С.КОНСТАНТИН, Читалището, ул. К. Рудановски №74
041300010
С.БЕБРОВО, Читалището, ул. Осма №3
041300011
С.БЛЪСКОВЦИ, Административна сграда на кметско наместничество І етаж, №24
041300012
С.БОЙКОВЦИ, Читалището, №96
041300013
С.БУЙНОВЦИ, Читалището, №8
041300015
С.ДРЕНТА, Административна сграда /км. наместничество/, №42
041300016
С.ИЛАКОВ РЪТ, Читалището, №24
041300017
С.КАМЕНАРИ, Ритуалната зала, №85
041300018
С.КОНСТАНТИН, Салона на кметството, ул. Константин Рудановски №85
041300019
С.КОСТЕЛ, Читалището, №8
041300020
С.МАЙСКО, Кметство - І-ви етаж, ул Първа №30
041300021
С.МАРЯН, Читалището, №12
041300022
С.МИЙКОВЦИ, Адм. сграда (кметско наместничество) ІІ етаж, №24
041300023
С.ПАЛИЦИ, Читалището, №99
041300024
С.РУХОВЦИ, Читалището, №38
041300025
С.СРЕДНИ КОЛИБИ, Читалището, №23
041300026
С.ТОДЮВЦИ, Читалището, №12
041300027
С.ЧАКАЛИ, Адм. сграда (кметско наместничество), №25
041300028
С.ГЪРДЕВЦИ, Адм. сграда (кметско наместничество), №30
041300029
С.ЯКОВЦИ, Клуб на с. Яковци, №8

Секция №

ОИК 0413 Елена