На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0914 Кирково

091400001
С.КИРКОВО, конферентната зала на читалище ул."Д.Благоев" №34
091400002
С.ГОРНО КИРКОВО, читалище "Пролет"
091400003
С.ШУМНАТИЦА, в сградата на читалището
091400004
С.АПРИЛЦИ, читалището
091400005
С.ЛОЗЕНГРАДЦИ, кметството
091400006
С.ЗАВОЯ, читалището
091400007
С.ДРУЖИНЦИ, читалището
091400008
С.СРЕДСКО, кметството
091400009
С.КРИЛАТИЦА, кметството
091400010
С.ДОМИЩЕ, сградата на ДГ
091400011
С.ЧАКАЛАРОВО, основно училище "Иван Вазов"
091400012
С.ЧАКАЛАРОВО, основно училище "Иван Вазов"
091400013
С.КРЕМЕН, сградата на магазина
091400014
С.ДЖЕРОВО, читалището
091400015
С.ЯКОВИЦА, сградата на ВК "Обнова"
091400016
С.ДОЛНО КЪПИНОВО, сградата на кметството
091400017
С.ГОРНО КЪПИНОВО, сградата на читалището
091400018
С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /новата сграда/
091400019
С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /новата сграда/
091400020
С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /старата сграда/
091400021
С.КИТНА, кметството
091400022
С.КИТНА, кметството
091400023
С.РАСТНИК, читалището
091400024
С.МЕДЕВЦИ, читалището
091400025
С.ЧИЧЕВО, кметството
091400026
С.МЪГЛЕНЕ, кметството
091400027
С.ЗАГОРСКИ, кметството
091400028
С.БЕНКОВСКИ, СУ "Н.Й.Вапцаров" /старата сграда/
091400029
С.ДОБРОМИРЦИ, в сградата на бившето основно училище
091400030
С.ДОБРОМИРЦИ, в сградата на бившето основно училище
091400031
С.ПРЕСЕКА, сградата на детската градина
091400032
С.КАЯЛОБА, кметството
091400033
С.ГОРСКИ ИЗВОР, кметството
091400034
С.ДРАНГОВО, в сградата на основно училище "Васил Левски"
091400035
С.ДРАНГОВО, в сградата на основно училище "Васил Левски"
091400036
С.СТОМАНЦИ, кметството
091400037
С.СТАРОВО, кметството
091400038
С.САМОДИВА, кметството
091400039
С.КЪРЧОВСКО, кметството
091400040
С.ХАДЖИЙСКО, в сградата на ДГ
091400041
С.ФОТИНОВО, в сградата на читалище с.Фотиново
091400042
С.ФОТИНОВО, в ДГ "Слънце" мах."Фотиново"
091400043
С.ВЪРБЕН, кв.Тервел в сградата на читалището
091400044
С.ДЮЛИЦА, кметството
091400045
С.ШОПЦИ, кметството
091400046
С.ПЪРВИЦА, детската градина
091400047
С.ОСТРОВЕЦ, кметството
091400048
С.ПОДКОВА, младежкия клуб
091400049
С.СТАРЕЙШИНО, частна къща собственост на Илхан Местан
091400050
С.МЕТЛИЧКА, кметството
091400051
С.МАЛКОЧ, кметството
091400052
С.САМОКИТКА, кметството
091400053
С.ПЛОВКА, кметството
091400054
С.ГРИВЯК, кметството
091400055
С.ДЕЛВИНО, кметството
091400056
С.ЧОРБАДЖИЙСКО, магазин на ВК в мах."Пенковци"
091400057
С.ЧОРБАДЖИЙСКО, читалището
091400058
С.ЧОРБАДЖИЙСКО, СУ "Христо Ботев"
091400059
С.ВЪЛЧАНКА, кметството
091400060
С.ЧОРБАДЖИЙСКО, магазина на ВК в мах."Трепетлика"
091400061
С.ОРЛИЦА, кметството
091400062
С.СТРИЖБА, кметството
091400063
С.КУКУРЯК, кметството
091400064
С.КРАН, кметството
091400065
С.ТИХОМИР, читалището
091400066
С.ТИХОМИР, читалището
091400067
С.ГОРСКИ ИЗВОР, кметството
091400068
С.ЕРОВЕТЕ, в кметство с.Еровете
091400069
С.ДРЯНОВА ГЛАВА, сграда №68 /бивш шив. цех/ собственост на Юлиан Алчев
091400070
С.ЯНИНО, частна къща,собственост на Емине Мюмюн
091400071
С.КОЗЛЕВО, клуб на пенсионера
091400072
С.ПЪРВЕНЦИ, частна къща
091400073
С.ШИПОК, сграда №29 собственост на Раим Халил
091400074
С.ДОБРОМИРЦИ, в сградата на бившо основно училище
091400075
С.БРЕГОВО, в общинско помещение
091400076
С.КЪРЧОВСКО, читалището

Секция №

ОИК 0914 Кирково