На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0142 Сатовча

014200001
С.БОГОЛИН, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ
014200002
С.ВАКЛИНОВО, БИБЛИОТЕКА, УЛ."ПАРТИЗАНСКА" №1
014200003
С.ВАКЛИНОВО, ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ, УЛ."БОР" №1
014200004
С.ВЪЛКОСЕЛ, УЧИЛИЩЕ, УЛ."ХР.БОТЕВ" №3
014200005
С.ВЪЛКОСЕЛ, УЧИЛИЩЕ, УЛ."ХР.БОТЕВ" №3
014200006
С.ВЪЛКОСЕЛ, УЧИЛИЩЕ, УЛ."ХР.БОТЕВ" №3
014200007
С.ГОДЕШЕВО, ПОМЕЩЕНИЕ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ КЪМ КМЕТСТВО
014200008
С.ДОЛЕН, УЧИЛИЩЕТО
014200009
С.ЖИЖЕВО, УЧИЛИЩЕТО
014200010
С.КОЧАН, УЧИЛИЩЕ, УЛ."СВИЛЕН РУСЕВ" №1
014200011
С.КОЧАН, ЧИТАЛИЩЕ, УЛ."ПРОЛЕТ" №1
014200012
С.КОЧАН, КМЕТСТВО
014200013
С.КРИБУЛ, ЧИТАЛИЩЕ
014200014
С.ОСИНА, УЧИЛИЩЕ
014200015
С.ПЛЕТЕНА, ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "ЗАБЪРДО" №1
014200016
С.ПЛЕТЕНА, ЧИТАЛИЩЕ, УЛ. "ГОРНА" №1
014200017
С.САТОВЧА, УЧИЛИЩЕ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ" №14
014200018
С.САТОВЧА, УЧИЛИЩЕ, УЛ."КИРИЛ И МЕТОДИ" №14
014200019
С.СЛАЩЕН, УЧИЛИЩЕ, УЛ."Г.ДЕЛЧЕВ" №2
014200020
С.СЛАЩЕН, УЧИЛИЩЕ, УЛ."Г.ДЕЛЧЕВ" №2
014200021
С.ТУХОВИЩА, УЧИЛИЩЕТО
014200022
С.ФЪРГОВО, УЧИЛИЩЕТО

Секция №

ОИК 0142 Сатовча