На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0223 Сунгурларе

022300001
ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУ "Христо Ботев"
022300002
ГР.СУНГУРЛАРЕ, Ритуална зала на Общината
022300003
ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУ "Христо Ботев"-начален курс
022300004
ГР.СУНГУРЛАРЕ, СУ "Христо Ботев"-начален курс
022300005
С.БЕРОНОВО, Кметството
022300006
С.БОСИЛКОВО, Читалището
022300007
С.ВЕДРОВО, Кметството
022300008
С.ВЕЗЕНКОВО, Читалището
022300009
С.ВЕЛИСЛАВ, Кметството
022300010
С.ПЧЕЛИН, Кметството
022300011
С.ВЪЛЧИН, Кафе-клуб
022300012
С.ГРОЗДЕН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
022300013
С.ДЪБОВИЦА, Клуба на селото
022300014
С.ЕСЕН, Зала за събрания
022300015
С.ЗАВЕТ, Кметството
022300016
С.КАМЧИЯ, Кметството
022300017
С.КЛИМАШ, Читалището
022300018
С.КОСТЕН, Читалището
022300019
С.ЛОЗАРЕВО, ОУ"Христо Ботев"
022300020
С.МАНОЛИЧ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
022300021
С.МАНОЛИЧ, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"
022300022
С.ПОДВИС, Кметството
022300023
С.ПРИЛЕП, Читалището
022300024
С.САДОВО, Кметството
022300025
С.СЛАВЯНЦИ, Кметството/Клуб на пенсионера/
022300026
С.СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище "Подем"
022300027
С.СЪЕДИНЕНИЕ, Читалище "Морава"
022300028
С.ТЕРЗИЙСКО, Кметството
022300029
С.ЧЕРНИЦА, Читалището
022300030
С.ЧУБРА, Читалището

Секция №

ОИК 0223 Сунгурларе