На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0828 Добрич

082800001
ГР.ДОБРИЧ, ПГТС "М.В.Ломоносов" ул."Хан Тервел" №187
082800002
ГР.ДОБРИЧ, ПГТС "М.В.Ломоносов" ул."Хан Тервел" №187
082800003
ГР.ДОБРИЧ, ПГТС "М.В.Ломоносов" ул."Хан Тервел" №187
082800004
ГР.ДОБРИЧ, Клуб на пенсионера ул."Любимец" №6
082800005
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" №34
082800006
ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №4 ул."Любен Каравелов" №55А
082800007
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №10 "Слънчице" ул." Даскал Димитър Попов" №1
082800008
ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" №2
082800009
ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" №2
082800010
ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" №2
082800011
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" №34
082800012
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" №34
082800013
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Стефан Караджа" ул."Независимост" №34
082800014
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" №14
082800015
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" №14
082800016
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" №14
082800017
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 "Бодра смяна" ул."Ген.Колев" №13
082800018
ГР.ДОБРИЧ, СУ "П.Р.Славейков" ул."Ангел Кънчев" №2
082800019
ГР.ДОБРИЧ, ПМГ "Иван Вазов" бул."Трети март" №1
082800020
ГР.ДОБРИЧ, ПМГ "Иван Вазов" бул."Трети март" №1
082800021
ГР.ДОБРИЧ, ПМГ "Иван Вазов" бул."Трети март" №1
082800022
ГР.ДОБРИЧ, Общински младежки център/Младежки дом/ пл. "Стария орех" №1
082800023
ГР.ДОБРИЧ, Общински младежки център/Младежки дом/ пл. "Стария орех" №1
082800024
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 "Бодра смяна" (бивша ДГ№9"Пчеличка"), ул."Христо Смирненски" №5
082800025
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №8 "Бодра смяна" (бивша ДГ№9"Пчеличка"), ул."Христо Смирненски" №5
082800026
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" №14
082800027
ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №5 /бивша ДЯ №3/ ул."Екзарх Антим I" №1
082800028
ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №5 /бивша ДЯ №3/ ул."Екзарх Антим I" №1
082800029
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Ботев" ул."Цар Самуил" №14
082800030
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №23 /бивша ДГ №11 "Дъга"/ ул."Богдан" №2
082800031
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №23 /бивша ДГ №11 "Дъга"/ ул."Богдан" №2
082800032
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2
082800033
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2
082800034
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2
082800035
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2
082800036
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий" ул."Велико Търново" 2
082800037
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37
082800038
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37
082800039
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37
082800040
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Никола Й. Вапцаров" ул."Отец Паисий" 37
082800041
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий" №17
082800042
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий" №17
082800043
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий" №17
082800044
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий" №17
082800045
ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм "П.К.Яворов" бул. "25 септември" №36
082800046
ГР.ДОБРИЧ, Професионална гимназия по туризъм "П.К.Яворов" бул. "25 септември" №36
082800047
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий" №17
082800048
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Христо Смирненски", ул. "Отец Паисий" №17
082800049
ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №4/бивша ДЯ №2/ ул."Вардар" №54
082800050
ГР.ДОБРИЧ, Детска ясла №4/бивша ДЯ №2/ ул."Вардар" №54
082800051
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче"(бивша ДГ №24 "Приказен свят"), ул." Дунав" 16
082800052
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче"(бивша ДГ №24 "Приказен свят"), ул." Дунав" 16
082800053
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче"(бивша ДГ №24 "Приказен свят"), ул." Дунав" 16
082800054
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800055
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800056
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче" ул." Вардар" 67
082800057
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче" ул." Вардар" 67
082800058
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №12 "Щурче" ул." Вардар" 67
082800059
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" (бивша ДГ №7 "Пролет")- ж.к. "Добротица" №16
082800060
ГР.ДОБРИЧ, Колеж - Добрич, ж.к."Добротица"
082800061
ГР.ДОБРИЧ, Колеж - Добрич, ж.к."Добротица"
082800062
ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Хан Аспарух " - ж.к."Добротица " №11
082800063
ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Хан Аспарух " - ж.к."Добротица " №11
082800064
ГР.ДОБРИЧ, ОУ" Хан Аспарух " - ж.к."Добротица " №11
082800065
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" ж.к." Дружба" №54
082800066
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" ж.к." Дружба" №54
082800067
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800068
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №25 "Весела" ж.к." Дружба" №54
082800069
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800070
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800071
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800072
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800073
ГР.ДОБРИЧ, Дирекция "Социално подпомагане" бул." Добруджа" №8а
082800074
ГР.ДОБРИЧ, Дирекция "Социално подпомагане" бул." Добруджа" №8а
082800075
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №18 "Дора Габе" ЖК "Дружба" до бл. 44
082800076
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800077
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800078
ГР.ДОБРИЧ, СУ" Св. Кл. Охридски" бул." Русия" №2
082800079
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800080
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800081
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52
082800082
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52
082800083
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52
082800084
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52
082800085
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52
082800086
ГР.ДОБРИЧ, ОУ "Йордан Йовков" ул."Ген. Георги Попов" №52
082800087
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800088
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800089
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800090
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800091
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Димитър Талев" ул." Ген. Георги Попов" №16
082800092
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800093
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800094
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800095
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800096
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №26 "Звънче" ул."Оп.Д. Ковачев" №2
082800097
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №26 "Звънче" ул."Оп.Д. Ковачев" №2
082800098
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 "Зорница" жк."Строител" до бл.65
082800099
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 "Зорница" жк."Строител" до бл.65
082800100
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №32 "Зорница" жк."Строител" до бл.65
082800101
ГР.ДОБРИЧ, ПГВМ"Проф.д-р Г. Павлов" (северен вход) -бул."25ти септември" №98
082800102
ГР.ДОБРИЧ, Клуб на пенсионера кв.Рилци ул."Хемус" №25
082800103
ГР.ДОБРИЧ, Читалище "Пробуда" кв.Рилци
082800104
ГР.ДОБРИЧ, Гараж на община Добричка,Стая на шофьора бул."Трети март" №70а
082800105
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800106
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800107
ГР.ДОБРИЧ, ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк."Балик", ул."Теменуга" до бл.24
082800108
ГР.ДОБРИЧ, ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк."Балик", ул."Теменуга" до бл.24
082800109
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800110
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800111
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800112
ГР.ДОБРИЧ, ДГ№32 /бивша ДГ№29"Любимка"/ жк."Балик", ул."Теменуга" до бл.24
082800113
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800114
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800115
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800116
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 "Радост" ул."Христо Ботев" №54
082800117
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 "Радост" ул."Христо Ботев" №54
082800118
ГР.ДОБРИЧ, ДГ №20 "Радост" ул."Христо Ботев" №54
082800119
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800120
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800121
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800122
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800123
ГР.ДОБРИЧ, СУ "Любен Каравелов" жк."Балик" до бл.24
082800124
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800125
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48
082800126
ГР.ДОБРИЧ, ОУ"Панайот Волов" ул."Христо Ботев" №48

Секция №

ОИК 0828 Добрич