На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0915 Крумовград

091500001
ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски",прогимназиален етап
091500002
ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски",прогимназиален етап
091500003
ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски",прогимназиален етап
091500004
ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски", начален етап
091500005
ГР.КРУМОВГРАД, СУ "Васил Левски", начален етап
091500006
ГР.КРУМОВГРАД, Кафе аперитив "Енигма" кв."Изгрев"
091500007
С.ЗВЪНАРКА, училище
091500008
С.СЪРНАК, магазин
091500009
С.ГОРНА КУЛА, училище
091500010
С.ЗЛАТОЛИСТ, сграда на специалиста
091500011
С.ВРАНСКО, кметство
091500012
С.ОВЧАРИ, кметство
091500013
С.ЕДРИНО, Кафе-аператив
091500014
С.ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО, бивша детска градина
091500015
С.КОВИЛ, кметство
091500016
С.БАРАЦИ, бивша детска градина
091500017
С.ДЖАНКА, кметство
091500018
С.ДОЛНА КУЛА, кметството м.Чолаковци
091500019
С.ДОЛНА КУЛА, бивше училище м.Врабец
091500020
С.ЛУЛИЧКА, кметство
091500021
С.ТОКАЧКА, младежки дом
091500022
С.ПАШИНЦИ, кметство
091500023
С.ЛЕЩАРКА, кметство
091500024
С.ТОПОЛКА, бивш магазин
091500025
С.ГРИВКА, кметство
091500026
С.БУК, кметство
091500027
С.ГОЛЯМА ЧИНКА, читалище
091500028
С.МАЛКА ЧИНКА, бивш младежки дом
091500029
С.МЕТЛИКА, кметство
091500030
С.КАНДИЛКА, кметство
091500031
С.РИБИНО, кметство
091500032
С.САМОВИЛА, кметство
091500033
С.ГУЛИЙКА, училище
091500034
С.ПЕЛИН, детска градина
091500035
С.СЛИВАРКА, кметство
091500036
С.РОГАЧ, кметство
091500037
С.ДЪЖДОВНИК, кметство
091500038
С.БАГРИЛЦИ, кметство
091500039
С.ЧЕРНООКИ, кметство
091500040
С.ЧАЛ, кметство
091500041
С.ПЕРУНИКА, кметство
091500042
С.ПОДРУМЧЕ, училище
091500043
С.СТРАНДЖЕВО, читалище
091500044
С.БРЯГОВЕЦ, бивш магазин
091500045
С.КОТЛАРИ, магазин
091500046
С.СТРАНДЖЕВО, училище
091500047
С.ПОТОЧНИЦА, кметство
091500048
С.СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ, кметство
091500049
С.МОРЯНЦИ, кметство
091500050
С.КРАСИНО, кметство
091500051
С.СТАРИ ЧАЛ, бивше училище
091500052
С.ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, кметство
091500053
С.ГУЛИЯ, кметство
091500054
С.МАЛКО КАМЕНЯНЕ, кмество
091500055
С.КЪКЛИЦА, кмество
091500056
С.ХРАСТОВО, кмество
091500057
С.АВРЕН, училище
091500058
С.ДЕВЕСИЛОВО, читалище
091500059
С.МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, читалище
091500060
С.ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, кметство
091500061
С.ДЕВЕСИЛИЦА, кметство
091500062
С.ЛИМЕЦ, кметство
091500063
С.ЕГРЕК, читалище
091500064
С.ЧЕРНИЧЕВО, бивше училище
091500065
С.СИНИГЕР, кметство
091500066
С.ЧЕРНИЧЕВО, бивше училище
091500067
С.ТИНТЯВА, кметство
091500068
С.ГОРНИ ЮРУЦИ, кметство
091500069
С.ЗВЪНАРКА, НУ в мах."Козино"
091500070
С.ОРЕХ, кметство
091500071
С.ОВЧАРИ, кметство
091500072
С.ПОЛКОВНИК ЖЕЛЯЗОВО, детска градина
091500073
С.КОВИЛ, кметство
091500074
С.ДЖАНКА, кметство
091500075
С.ГРИВКА, кметство
091500076
С.ПОТОЧНИЦА, училище
091500077
С.РУЧЕЙ, кметство
091500078
С.МОРЯНЦИ, кметство
091500079
С.СТРАНДЖЕВО, училище

Секция №

ОИК 0915 Крумовград