На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2522 Омуртаг

252200001
ГР.ОМУРТАГ, Гимназия "С.Велчев"
252200002
ГР.ОМУРТАГ, Гимназия "С.Велчев"
252200003
ГР.ОМУРТАГ, ОУ "Акад. Д.Йорданов"
252200004
ГР.ОМУРТАГ, Читалище "Отец Паисий"
252200005
ГР.ОМУРТАГ, I Начално училище
252200006
ГР.ОМУРТАГ, Читалище пл."Независимост" /партерен етаж/
252200007
ГР.ОМУРТАГ, II Начално училище
252200008
ГР.ОМУРТАГ, II Начално училище
252200009
ГР.ОМУРТАГ, ЦДГ №3
252200010
ГР.ОМУРТАГ, I Начално училище
252200011
ГР.ОМУРТАГ, ЦДГ №3
252200012
С.БЕЛОМОРЦИ, Читалище - Ритуална зала
252200013
С.БЪЛГАРАНОВО, Кметство
252200014
С.ВЕЛИКДЕНЧЕ, Младежки дом/Читалище
252200015
С.ВЕЛИЧКА, Кметство
252200016
С.ВЕРЕНЦИ, Кметство
252200017
С.ВЕСЕЛЕЦ, Кметство, ул."Чайка"
252200018
С.ВИСОК, Кметство
252200019
С.ВРАНИ КОН, Основно училище
252200020
С.ГОЛЯМО ЦЪРКВИЩЕ, Кметство
252200021
С.ГОРНА ХУБАВКА, Читалище
252200022
С.ГОРНО КОЗАРЕВО, Кметство - Ритуална зала
252200023
С.ГОРНО НОВКОВО, Читалище
252200024
С.ГОРСКО СЕЛО, Кметство
252200025
С.ДОЛНА ХУБАВКА, Читалище
252200026
С.ДОЛНО КОЗАРЕВО, Читалище
252200027
С.ДОЛНО НОВКОВО, Кметство
252200028
С.ЗВЕЗДИЦА, Кметство / Ритуална зала
252200029
С.ЗЕЛЕНА МОРАВА, Детска градина
252200030
С.ЗМЕЙНО, Залата на кметството
252200031
С.ИЛИЙНО, Кметство
252200032
С.КАМБУРОВО, Училище
252200033
С.КАМБУРОВО, Училище
252200034
С.КЕСТЕНОВО, Кметство
252200035
С.КОЗМА ПРЕЗВИТЕР, Читалище /Кметство
252200036
С.КРАСНОСЕЛЦИ, Ритуална зала
252200037
С.МОГИЛЕЦ, Кметство
252200038
С.ОБИТЕЛ, Читалище
252200039
С.ПАНАЙОТ ХИТОВО, Библиотека/Читалище
252200040
С.ПАНИЧИНО, Кметство
252200041
С.ПЕТРИНО, Кметство
252200042
С.ПЛЪСТИНА, Кметство
252200043
С.ПТИЧЕВО, Кметство - Ритуална зала
252200044
С.ПЪДАРИНО, Кметство - Ритуална зала
252200045
С.ПЪРВАН, Кметство /Читалище
252200046
С.РЪТЛИНА, Кметство
252200047
С.СТАНЕЦ, Кметство
252200048
С.ТЪПЧИЛЕЩОВО, Магазин РПК
252200049
С.УГЛЕДНО, Читалище
252200050
С.ЦАРЕВЦИ, Хижа
252200051
С.ЦЕРОВИЩЕ, Пенсионерски клуб
252200052
С.ЧЕРНОКАПЦИ, Кметство

Секция №

ОИК 2522 Омуртаг