На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2523 Опака

252300001
ГР.ОПАКА, ул."България" №39 /СОУ "Васил Левски"/
252300002
ГР.ОПАКА, ул."България" №72 /Сграда начален курс СОУ "Васил Левски"/
252300003
ГР.ОПАКА, ул."Съединение" №3А /сграда на бивш Младежки дом/
252300004
ГР.ОПАКА, ул."България" №94 /НЧ "Пробуда 1922"/
252300005
С.КРЕПЧА, ул."Градищенска" №1 /ОУ "Васил Левски"/
252300006
С.КРЕПЧА, ул."Градищенска" №18 /клуб на пенсионера/
252300007
С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ, ул."Г.Димитров" №22 /клуб на пенсионера/
252300008
С.ГОЛЯМО ГРАДИЩЕ, ул."Г.Димитров" №52 /ОУ "Ал.Константинов"/
252300009
С.ГОРСКО АБЛАНОВО, ул."Бр.Освободители" №40 /НЧ "Христо Ботев"/
252300010
С.ГЪРЧИНОВО, ул."Георги Димитров" №39 /НЧ "Отец Паисий 1928"/
252300011
С.ЛЮБЛЕН, ул."Пимаза" №64 /НЧ "Просвета"/

Секция №

ОИК 2523 Опака