На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0803 Балчик

080300001
ГР.БАЛЧИК, ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков" №1
080300002
ГР.БАЛЧИК, ТИЦ"Мелницата",пл."Кап.Георги Радков" №1
080300003
ГР.БАЛЧИК, СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" №40
080300004
ГР.БАЛЧИК, СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" №40
080300005
ГР.БАЛЧИК, СУ "Хр.Ботев" ул."Черно море" №40
080300006
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Хр.Ботев" №6
080300007
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I" ул."Дунав" №16
080300008
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I" ул."Дунав" №16
080300009
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Хр.Ботев" №6
080300010
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Хр.Ботев" №6
080300011
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I" ул."Дунав" №16
080300012
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Хр.Ботев" №6
080300013
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I" ул."Дунав" №16
080300014
ГР.БАЛЧИК, ОУ "Антим I" ул."Дунав" №16
080300016
С.БЕЗВОДИЦА, Клуб ул."Девета" №7
080300017
С.БОБОВЕЦ, Клуб ул."Първа" №6
080300018
С.ГУРКОВО, бившо училище ул."Възход" №1
080300019
С.ДРОПЛА, Клуб РПК ул."Стара планина" №1
080300020
С.ДЪБРАВА, Клуб ул."Първа" №22
080300021
С.ЗМЕЕВО, Клуб ул."Искър" №38
080300022
С.КРАНЕВО, Физ.салон ул."Черно море" №7Б
080300023
С.КРЕМЕНА, Клуб ул."Първа" №13
080300024
С.ЛЯХОВО, Клуб ул."Първа" №14
080300025
С.ЦАРИЧИНО, Клуб ул."Девета" №31
080300026
С.ОБРОЧИЩЕ, СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" №1
080300027
С.ОБРОЧИЩЕ, СОУ"Хр.Смирненски" ул."Мусала" №1
080300028
С.РОГАЧЕВО, Клуб ул."Лозар" №22
080300029
С.ПРЕСПА, Читалище ул."Седма" №12
080300030
С.СЕНОКОС, Клуб ул."Девети септември" №53
080300032
С.СОКОЛОВО, НЧ"Просвета" ул."Кирил и Методий" №57
080300033
С.СТРАЖИЦА, Клуб ул."Четвърта" №5
080300034
С.ТРИГОРЦИ, Клуб ул."Втора" №14
080300035
С.ХРАБРОВО, Клуб ул."Първа" №13
080300036
С.ЦЪРКВА, Клуб ул."Втора" №5А

Секция №

ОИК 0803 Балчик