На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2354 Антон

235400001
С.АНТОН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47
235400002
С.АНТОН, ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" - I етаж, ул. "България" №47

Секция №

ОИК 2354 Антон