На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0206 Средец

020600001
ГР.СРЕДЕЦ, ДСП(бивше ОУ "Васил Левски"), ул."Васил Коларов" 28
020600002
ГР.СРЕДЕЦ, ТМССЕ "Н.Й.Вапцаров", ул."Г.С.Раковски"5
020600003
ГР.СРЕДЕЦ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."В.Коларов" 170
020600004
ГР.СРЕДЕЦ, Пенсионерски клуб, ул."Димитър Кичев" 20
020600005
ГР.СРЕДЕЦ, ДЛ-Средец, ул."В.Коларов" 92
020600006
ГР.СРЕДЕЦ, ДГ №2 "Бърборино", ул."Йорданка Николова" 24
020600007
ГР.СРЕДЕЦ, ДГ №2 (до военното градче), ул."Цв.Радойнов" 55
020600008
ГР.СРЕДЕЦ, ТМССЕ "Н.Й.Вапцаров", ул."Г.С.Раковски"5
020600009
С.БЕЛИЛА, Клуба
020600010
С.РОСЕНОВО, Клуба
020600011
С.БИСТРЕЦ, Пенсионерски клуб
020600012
С.БОГДАНОВО, Кметството
020600014
С.ВЪЛЧАНОВО, Клуба
020600015
С.ГОЛЯМО БУКОВО, Кметството
020600016
С.ГОРНО ЯБЪЛКОВО, Кметството
020600017
С.ДЕБЕЛТ, ДГ "Дъга"
020600018
С.ДЕБЕЛТ, ОУ "Антон Страшимиров"
020600019
С.ДОЛНО ЯБЪЛКОВО, Клуба
020600020
С.ДРАКА, Читалището
020600021
С.ДРАЧЕВО, Клуба
020600022
С.ДЮЛЕВО, Читалището
020600023
С.МОМИНА ЦЪРКВА, Пенсионерски клуб
020600024
С.ЗАГОРЦИ, Читалището
020600025
С.КИРОВО, Клуб в Кметството
020600028
С.КУБАДИН, Читалището
020600029
С.МАЛИНА, Клуба
020600030
С.ОРЛИНЦИ, Клуба в Кметството
020600031
С.ПРОХОД, Клуба в Кметството
020600032
С.ПЪНЧЕВО, Клуба
020600033
С.РАДОЙНОВО, Кметството
020600034
С.СВЕТЛИНА, Читалището
020600035
С.СЛИВОВО, Кметството
020600037
С.СИНЬО КАМЕНЕ, Кметството
020600038
С.СУХОДОЛ, Читалището
020600039
С.ФАКИЯ, Пенсионерски клуб
020600040
ГР.СРЕДЕЦ, Клуб кв."Победа" ул."Странджа" 25
020600041
ГР.СРЕДЕЦ, СУ "Св.Св.Кирил и Методий", ул."Васил Коларов" 170
020600042
ГР.СРЕДЕЦ, ТМССЕ "Н.Й.Вапцаров", ул."Г.С.Раковски"5
020600043
С.ЗОРНИЦА, Многофункционална зала

Секция №

ОИК 0206 Средец