На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 0705 Габрово

070500001
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500002
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500003
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500004
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500005
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500006
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500007
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500008
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500009
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500010
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500011
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500012
ГР.ГАБРОВО, СУ "Отец Паисий", кв.Трендафил, ул. "Венец" №7
070500013
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500014
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500015
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500016
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500017
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500018
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500019
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500020
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500021
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500022
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500023
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500024
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", бул."Могильов" №69
070500025
ГР.ГАБРОВО, ПТГ "Д-р Н. Василиади", ул. "Брянска" №3
070500026
ГР.ГАБРОВО, ПТГ "Д-р Н. Василиади", ул. "Брянска" №3
070500027
ГР.ГАБРОВО, Търговски комплекс "Марина", бистро "Лазара", кв. Войново
070500028
ГР.ГАБРОВО, Технически Университет - Ректорат, ул. "Хаджи Димитър" 4
070500029
ГР.ГАБРОВО, Технически Университет - Ректорат, ул. "Хаджи Димитър" 4
070500030
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" №15
070500031
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" №15
070500032
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" №15
070500033
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" №15
070500034
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска гимназия, ул. "Априловска" №15
070500035
ГР.ГАБРОВО, бивша Професионална Гимназия по Строителство, ул. "Равнец" №1
070500036
ГР.ГАБРОВО, бивша Професионална Гимназия по Строителство, ул. "Равнец" №1
070500037
ГР.ГАБРОВО, бивша Професионална Гимназия по Строителство, ул. "Равнец" №1
070500038
ГР.ГАБРОВО, бивша Професионална Гимназия по Строителство, ул. "Равнец" №1
070500039
ГР.ГАБРОВО, бивша Професионална Гимназия по Строителство, ул. "Равнец" №1
070500040
ГР.ГАБРОВО, НУ "Васил Левски", ул. "Христо Смирненски" №27
070500041
ГР.ГАБРОВО, НУ "Васил Левски", ул. "Христо Смирненски" №27
070500042
ГР.ГАБРОВО, НУ "Васил Левски", ул. "Христо Смирненски" №27
070500043
ГР.ГАБРОВО, НУ "Васил Левски", ул. "Христо Смирненски" №27
070500044
ГР.ГАБРОВО, НУ "Васил Левски", ул. "Христо Смирненски" №27
070500045
ГР.ГАБРОВО, ПТГ "Д-р Н. Василиади", ул. "Брянска" №3
070500046
ГР.ГАБРОВО, ПТГ "Д-р Н. Василиади", ул. "Брянска" №3
070500047
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска Гимназия, ул. "Априловска" №15
070500048
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска Гимназия, ул. "Априловска" №15
070500049
ГР.ГАБРОВО, Спортно хале - стадион "Хр. Ботев", бул. "Априлов"
070500050
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Иван Вазов", ул. "Митко Палаузов" №54
070500051
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Иван Вазов", ул. "Митко Палаузов" №54
070500052
ГР.ГАБРОВО, Адм. сграда на "ВиК" ООД, бул. "Трети март" №6
070500053
ГР.ГАБРОВО, Адм. сграда на ОП"Благоустрояване", бул. "Трети март" №53
070500054
ГР.ГАБРОВО, Адм. сграда на ОП"Благоустрояване", бул. "Трети март" №53
070500055
ГР.ГАБРОВО, бивше ОУ "Христо Смирненски", бул. "Никола Вапцаров" №19
070500056
ГР.ГАБРОВО, бивше ОУ "Христо Смирненски", бул. "Никола Вапцаров" №19
070500057
ГР.ГАБРОВО, Читалище, кв.Недевци, ул. "Мазалат" №64
070500058
ГР.ГАБРОВО, НУ "Васил Левски", ул. "Христо Смирненски" №27
070500059
ГР.ГАБРОВО, СУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" №48
070500060
ГР.ГАБРОВО, СУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" №48
070500061
ГР.ГАБРОВО, СУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" №48
070500062
ГР.ГАБРОВО, СУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" №48
070500063
ГР.ГАБРОВО, СУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" №48
070500064
ГР.ГАБРОВО, СУ "Райчо Каролев", ул. "Любен Каравелов" №48
070500065
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Ран Босилек", ул. "Орлово гняздо" №12
070500066
ГР.ГАБРОВО, Национална Априловска Гимназия, ул. "Априловска" №15
070500067
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Неофит Рилски", ул. "Неофит Рилски" №17
070500068
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Неофит Рилски", ул. "Неофит Рилски" №17
070500069
ГР.ГАБРОВО, Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" №18
070500070
ГР.ГАБРОВО, Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" №18
070500071
ГР.ГАБРОВО, Професионална гимназия по туризъм, ул. "Бенковска" №18
070500072
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500073
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500074
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500075
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500076
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500077
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500078
ГР.ГАБРОВО, ОУ "Христо Ботев", бул. "Столетов" №42
070500079
ГР.ГАБРОВО, Читалище, кв. Любово, ул. "Черни връх" №8
070500080
ГР.ГАБРОВО, Хотел " Цветина /АМК/ ", кв. Етъра, ул. Светлина 11
070500081
ГР.ГАБРОВО, Читалище, кв. Нова махала, пл. "Добри Пенчев" №8
070500082
ГР.ГАБРОВО, Адм.сграда км. наместничество с.Трънито, кв. Гачевци
070500083
С.ТРЪНИТО, Клуб на Читалището
070500084
С.ДЕБЕЛ ДЯЛ, Бивше училище
070500085
С.СТОМАНЕЦИТЕ, Адм.сграда на кметско наместничество с.Зелено дърво
070500086
С.МИЧКОВЦИ, Адм.сграда на км.наместничество с.Мичковци
070500087
С.БОГДАНЧОВЦИ, Адм.сграда на км.наместничество с.Балани
070500088
С.ЖЪЛТЕШ, Адм.сграда на кметството с.Жълтеш
070500089
С.ЧАРКОВО, Адм.сграда на кметство с.Чарково
070500090
С.БОРИКИ, Адм.сграда на км. наместничество с. Борики
070500091
С.КМЕТОВЦИ, Адм.сграда на км. наместничество с. Кметовци
070500092
С.ДОНИНО, Адм.сграда на кметсво с. Донино
070500093
С.ЛЕСИЧАРКА, Адм.сграда на км. наместничество с. Лесичарка
070500094
С.ГРЪБЛЕВЦИ, Адм.сграда на км. наместничество с. Гръблевци
070500095
С.КОЗИ РОГ, Адм.сграда на км. наместничество с. Козирог
070500096
С.ЗДРАВКОВЕЦ, Адм.сграда на км.наместничество с. Здравковец
070500097
С.ПОПОВЦИ, Читалище с. Поповци
070500098
С.ГЕРГИНИ, Адм.сграда на кметство с. Гергини
070500099
С.ЗЛАТЕВЦИ, Адм.сграда на км. наместничество с. Златевци
070500100
С.ВРАНИЛОВЦИ, Читалище с.Враниловци
070500101
С.СТОЕВЦИ, Адм.сграда на км. наместничество с. Стоевци
070500102
С.РАЙНОВЦИ, Адм.сграда на км. наместничество с. Райновци
070500103
С.АРМЕНИТЕ, Клуб на с. Армени
070500104
С.ДРАГАНОВЦИ, Читалище с. Драгановци
070500105
С.НОВАКОВЦИ, Адм.сграда на кметство с. Новаковци
070500106
С.ЯВОРЕЦ, Читалище, с. Яворец, пл. "Девети септември" №3
070500107
С.ГЪБЕНЕ, Читалище с. Гъбене
070500108
С.МУЗГА, Адм.сграда на кметство с. Музга
070500109
С.ДУМНИЦИ, Читалище с. Думници
070500110
ГР.ГАБРОВО, Дом за възрастни с увреждания, ул."Митко Палаузов" 19а
070500111
С.ЖЪЛТЕШ, Адм.сграда на кметство с.Жълтеш
070500112
С.ДОНИНО, Адм.сграда на кметство с.Донино
070500113
С.ПОПОВЦИ, Читалище с. Поповци
070500114
С.ГЕРГИНИ, Адм.сграда на кметство с. Гергини
070500115
С.ДРАГАНОВЦИ, Читалище с. Драгановци
070500116
С.ГЪБЕНЕ, Читалище с. Гъбене
070500117
С.ДУМНИЦИ, Читалище с. Думници

Секция №

ОИК 0705 Габрово