На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1226 Медковец

122600001
С.СЛИВОВИК, Клуб - библиотека, ул. " Г. Димитров" №29
122600002
С.ПИШУРКА, Сградата на кметството, ул."Хр. Ботев" №19
122600003
С.МЕДКОВЕЦ, Читалище "Развитие", ул. "Г. Димитров" №23
122600004
С.МЕДКОВЕЦ, Дневен център за стари хора, ул. "Дано Опинчев" №44
122600005
С.АСПАРУХОВО, Клуб на пенсионера и инвалида, ул. "Георги Димитров" №15
122600006
С.РАСОВО, Клуб на пенсионера, ул. "Георги Димитров" №55
122600007
С.РАСОВО, Основно училище "Христо Ботев", ет.1, с. Расово, ул. "Хан Аспарух" №4

Секция №

ОИК 1226 Медковец