На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 2011 Котел

201100001
С.БОРИНЦИ, Кметство
201100003
С.ГРАДЕЦ, Читалище
201100004
С.ГРАДЕЦ, Основно училище - начален курс
201100005
С.ГРАДЕЦ, Основно училище - начален курс
201100006
С.ГРАДЕЦ, Основно училище - начален курс
201100007
С.ДЪБОВА, Кметско наместничество
201100008
С.ЖЕРАВНА, Читалище
201100010
С.КИПИЛОВО, Кметство
201100011
ГР.КОТЕЛ, СУ - Гимназиален курс
201100012
ГР.КОТЕЛ, СУ - Гимназиален курс
201100013
ГР.КОТЕЛ, СУ - Начален курс
201100014
ГР.КОТЕЛ, СУ - Начален курс
201100015
ГР.КОТЕЛ, СУ - Начален курс
201100016
ГР.КОТЕЛ, СУ - Начален курс
201100017
С.МАЛКО СЕЛО, Кметство
201100018
С.МЕДВЕН, Читалище
201100019
С.МОКРЕН, Кметство
201100020
С.НЕЙКОВО, Кметство
201100021
С.ОРЛОВО, Кметство
201100022
С.ОСТРА МОГИЛА, Кметство
201100023
С.ПЪДАРЕВО, Читалище
201100025
С.СОКОЛАРЦИ, Кметство
201100026
С.СТРЕЛЦИ, Кметство
201100027
С.ТИЧА, Кметство
201100028
С.ТОПУЗЕВО, Кметство
201100029
С.ФИЛАРЕТОВО, Кметство
201100030
С.ЯБЛАНОВО, Основно училище
201100031
С.ЯБЛАНОВО, Основно училище
201100032
С.ЯБЛАНОВО, Основно училище
201100033
С.ЯБЛАНОВО, Основно училище

Секция №

ОИК 2011 Котел