На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1714 Исперих

171400001
С.БЕЛИНЦИ, ул."В.Левски" №13 - читалище
171400002
С.БЪРДОКВА, ул."Хан Крум" №14 - кметство
171400003
С.ВАЗОВО, ул."Александър Стамболийски" №18 - училище
171400004
С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ул."П.Банков" №58 - читалище
171400005
С.ДУХОВЕЦ, ул."Н.Й.Вапцаров" №44 - кметство
171400006
С.ДЕЛЧЕВО, ул."Лудогорие" №7- кметство
171400007
ГР.ИСПЕРИХ, ул."Шести септември" №41А
171400008
ГР.ИСПЕРИХ, ул."Хан Аспарух" №11 - Гимназия "В.Левски"
171400009
ГР.ИСПЕРИХ, ул."Чумерна" №6 - ДГ "Слънце"
171400010
ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №78 - у-ще"В.Априлов"
171400011
ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №70 - Художествена галерия,зала 1
171400012
ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №71 - читалище
171400013
ГР.ИСПЕРИХ, ул."Лудогорие" №90- у-ще "Хр.Ботев"-ново
171400014
ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №61,у-ще "Хр.Ботев"-старо,кабинет №9
171400015
ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №71-исторически музей,фоайе
171400016
ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №61,у-ще "Хр.Ботев"-старо,кабинет №6
171400017
С.ЙОНКОВО, ул".В.Тинчев" №57 - читалище
171400018
С.МАЛКО ЙОНКОВО, ул."Мусала" №25 - спирка
171400019
С.КИТАНЧЕВО, ул."Хан Аспарух" №34 - читалище
171400020
С.КИТАНЧЕВО, ул."Хан Аспарух" №53 - училище
171400021
С.КОНЕВО, ул."Баба Парашкева" №31 - читалище
171400022
С.КЪПИНОВЦИ, ул."Лудогорие" №52 - бивша детска градина
171400023
С.ЛУДОГОРЦИ, ул."Вихрен" №31 - училище
171400024
С.ЛЪВИНО, ул."Шести септември" №12- читалище
171400025
С.ЛЪВИНО, ул."Царевец " №1 - бивша ДГ"Славейче"
171400026
С.ДРАГОМЪЖ, ул."Иван Кръстев" №12 - кметство
171400027
С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ул."Васил Левски" №6 - читалище
171400028
С.ПОДАЙВА, ул."9-ти септември" №28 читалище-тото пунк
171400029
С.ПОДАЙВА, ул."В.Тинчев" №3 - училище
171400030
С.ПЕЧЕНИЦА, ул."Добруджа" №3,ет.1
171400031
С.РАЙНИНО, ул."Райна княгиня" №2- читалище
171400032
С.СВЕЩАРИ, ул."Демокрация" №40 - читалище
171400033
С.СТАРО СЕЛИЩЕ, ул."Христо Ботев" №6 - читалище
171400034
С.СРЕДОСЕЛЦИ, ул."Светлина" №24- кметство
171400035
С.ТОДОРОВО, ул."В.Левски" №30 - училище
171400036
С.ЯКИМ ГРУЕВО, ул."Етър" №2 - читалище

Секция №

ОИК 1714 Исперих