На този сайт може да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

ОИК 1524 Плевен

152400001
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Георги Кочев" №39, клуб "Освобождение"
152400002
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400003
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400004
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400005
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400006
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400007
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400008
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400009
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Климент Охридски" №22, СУ "Хр. Смирненски"
152400010
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Сергей Румянцев" №69, ДГ "Трети март"
152400011
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Сергей Румянцев" №69, ДГ "Трети март"
152400012
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400013
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400014
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400015
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400016
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400017
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400018
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400019
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400020
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400021
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба", ОУ "Климент Охридски"
152400022
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400023
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400024
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400025
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400026
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400027
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400028
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400029
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400030
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400031
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400032
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ
152400033
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Дружба" №310, ОУ "Климент Охридски" (сграда на ФСГ "Интелект")
152400034
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Д-р П. Берон" №2, ОУ "Петър Берон"
152400035
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Д-р П. Берон" №2, ОУ "Петър Берон"
152400036
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Д-р П. Берон" №2, ОУ "Петър Берон"
152400037
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Д-р П. Берон" №2, ОУ "Петър Берон"
152400038
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Д-р П. Берон" №2, ОУ "Петър Берон"
152400039
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400040
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400041
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400042
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400043
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400044
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400045
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400046
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400047
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400048
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №85, СУ "Стоян Заимов"
152400049
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400050
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400051
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400052
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400053
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400054
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400055
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400056
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №121, СУ "Пейо Яворов"
152400057
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400058
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400059
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400060
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400061
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400062
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400063
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400064
ГР.ПЛЕВЕН, ж.к. "Сторгозия" №97, ПГ по "Лозарство и винарство"
152400065
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Александър Стамболийски" №16, ПГ по САГ "Никола Фичев"
152400066
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Александър Стамболийски" №16, ПГ по САГ "Никола Фичев"
152400067
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Александър Стамболийски" №16, ПГ по САГ "Никола Фичев"
152400068
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Александър Стамболийски" №16, ПГ по САГ "Никола Фичев"
152400069
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Александър Стамболийски" №16, ПГ по САГ "Никола Фичев"
152400070
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стефан Караджа" №20, НЧ "Извор"
152400071
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Дойран" №79, Център за работа с деца (бивш пионерски дом)
152400072
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Дойран" №79, Център за работа с деца (бивш пионерски дом)
152400073
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400074
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400075
ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Лозенград“ №1, ДГ "Пролет"
152400076
ГР.ПЛЕВЕН, ул. „Лозенград“ №1, ДГ "Пролет"
152400077
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Бяло море" №2, НУ "Единство"
152400078
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Цар Самуил" №55, ДГ "Снежанка"
152400079
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Цар Самуил" №55, Дневен център
152400080
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Бяло море" №2, НУ "Единство"
152400081
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Бяло море" №2, НУ "Единство"
152400082
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Бяло море" №2, НУ "Единство"
152400083
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Отец Паисий" №10, СУ "Ан. Димитрова"
152400084
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Отец Паисий" №10, СУ "Ан. Димитрова"
152400085
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Отец Паисий" №10, СУ "Ан. Димитрова"
152400086
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Отец Паисий" №10, СУ "Ан. Димитрова"
152400087
ГР.ПЛЕВЕН, ул."Отец Пайсий" №10, СУ "Ан. Димитрова"
152400088
ГР.ПЛЕВЕН, ул."Отец Пайсий" №10, СУ "Ан. Димитрова"
152400089
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Бяло море" №2, НУ "Единство"
152400090
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "П. Р. Славейков" №12 (бивш МУЦТПО)
152400091
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "П. Р. Славейков" №12 (бивш МУЦТПО)
152400092
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №15, ОУ "Цветан Спасов"
152400093
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400094
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400095
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400096
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400097
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400098
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400099
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400100
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №46, СУ "Иван Вазов"
152400101
ГР.ПЛЕВЕН, пл. "Македония" №1, клуб
152400102
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №15, ОУ "Цветан Спасов"
152400103
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №15, ОУ "Цветан Спасов"
152400104
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Иван Вазов" №15, ОУ "Цветан Спасов"
152400105
ГР.ПЛЕВЕН, ул."Д.Константинов" №2, Регионална библиотека "Хр.Смирненски",конф.зала
152400106
ГР.ПЛЕВЕН, ул."Д.Константинов" №2, Рег.библиотека "Хр.Смирненски",голяма конф.зала
152400107
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "П. Р. Славейков" №23, НЧ "ЛИК"
152400108
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "П. Р. Славейков" №12 (бивш МУЦТПО)
152400109
ГР.ПЛЕВЕН, бул. "Русе" №6, НЧ "Христо Ботев"
152400110
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"
152400111
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"
152400112
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"
152400113
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"
152400114
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"
152400115
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Стара планина" №6, ОУ "Васил Левски"
152400116
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Патриарх Евтимий" №3, НУ "П. Евтимий"
152400117
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Патриарх Евтимий" №3, НУ "П. Евтимий"
152400118
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Патриарх Евтимий" №3, НУ "П. Евтимий"
152400119
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Патриарх Евтимий" №3, НУ "П. Евтимий"
152400120
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400121
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400122
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400123
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400124
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Петко Каравелов" №3, ОУ "Йордан Йовков"
152400125
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Генерал Столетов" №32, ДГ "Теменуга"
152400126
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Генерал Столетов" №32, ДГ "Теменуга"
152400127
ГР.ПЛЕВЕН, ул. "Генерал Столетов" №32, ДГ "Теменуга"
152400200
С.БЕГЛЕЖ, ул. "Христо Ботев" №6, ОУ "Васил Левски"
152400201
С.БОХОТ, ул. "Ал. Стамболийски" №31, Клуб на пенсионера и хората с увреждания
152400202
С.БРЕСТОВЕЦ, ул. "Георги Кочев" №30, НЧ "Наука 1927"
152400203
С.БРЪШЛЯНИЦА, пл. "Свобода" №1, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
152400204
С.БУКОВЛЪК, пл. "Център" №7, ОУ "Св. Климент Охридски"
152400205
С.БУКОВЛЪК, пл. "Център" №7, ОУ "Св. Климент Охридски"
152400206
С.БУКОВЛЪК, пл. "Център" №7, ОУ "Св. Климент Охридски"
152400207
С.ВЪРБИЦА, ул. "Шипка" №7/ ул. "Иванка Мерджанова" №1 НУ "Отец Паисий"
152400208
С.ГОРТАЛОВО, ул. "Бинка Парашкевова" №9, Клуб на пенсионера и хората с увреждания
152400209
С.ГРИВИЦА, ул. "Букурещ" №1, Сградата на кметството
152400210
С.ГРИВИЦА, ул. "Любен Каравелов" №8 (Клуб на пенсионера и хората с увреждания)
152400211
С.ДИСЕВИЦА, ул. "Георги Томов" №10, ДГ "Вит"
152400212
С.КОИЛОВЦИ, пл. "Девети септември" №3, Сграда ДОСО (салон)
152400213
С.КЪРТОЖАБЕНЕ, ул. "Георги Димитров" №29, Кметство
152400214
С.КЪШИН, ул. "Аврора" №7, Кметство
152400215
С.ЛАСКАР, ул. "Хр. Ботев" №18б, Клуб на пенсионера в сградата на кметството
152400216
С.МЕЧКА, ул. "Васил Левски" №56, НЧ "Пробуда-1927"
152400217
С.НИКОЛАЕВО, ул. "Васил Левски" №11, Клуб на пенсионера и хора с увреждания
152400218
С.ОПАНЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий"
152400219
С.ОПАНЕЦ, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №25, ОУ "Отец Паисий"
152400220
С.ПЕЛИШАТ, ул. "Любен Вешков" №3, Клуб на читалището
152400221
С.РАДИШЕВО, ул. "Родопи" №4, НЧ "Просвета-97"
152400222
С.РАЛЕВО, ул. "Хр.Ботев" №4, Клуб на хора с увреждания и пенсионера в кметството
152400223
ГР.СЛАВЯНОВО, ул. "Д. Благоев" №22, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
152400224
ГР.СЛАВЯНОВО, ул. "Д. Благоев" №22, НУ "Св. Св. Кирил и Методий"
152400225
ГР.СЛАВЯНОВО, ул. "Маршал Толбухин" №8, СУ "Христо Ботев"
152400226
ГР.СЛАВЯНОВО, ул. "Маршал Толбухин" №8, СУ "Христо Ботев"
152400227
ГР.СЛАВЯНОВО, ул. "Маршал Толбухин" №8, СУ "Христо Ботев"
152400228
С.ТОДОРОВО, пл. "Възраждане" №2, Салон на НЧ "Бъдеще"
152400229
С.ТУЧЕНИЦА, ул. "Г. Бенковски" №14, Салон на кметството
152400230
С.ТЪРНЕНЕ, ул. "Иван Митов" №1, Клуб на инвалида и пенсионера
152400231
С.ЯСЕН, ул. "Г. Димитров" №37, Ритуална зала, сграда на Културния дом
152400232
С.ЯСЕН, ул. "Г. Димитров" №37, Киносалон в сградата на Културния дом
152400233
С.ЯСЕН, ул. "Г. Димитров" №37, Малък салон в сградата на Културния дом

Секция №

ОИК 1524 Плевен